Samenwerken in Design

Samenwerken om successen te behalen en doelen te bereiken; het wordt binnen organisaties steeds belangrijker. Samenwerken doe je met elkaar, binnen een bedrijf, binnen een team. In een team heb je te maken met diverse rollen, opleidingen, werkervaringen en persoonlijke ervaringen, wat de mogelijkheid biedt om vanuit verschillende perspectieven naar complexe vraagstukken te kijken. Een sterk team bundelt de krachten en werkt efficiënt samen. Maar hoe bouw je nu eigenlijk een sterk team?

Motivatie en communicatie

Een sterk team heeft een enorme focus op het resultaat. Het organisatiebelang gaat hand in hand met het teambelang maar ook het individuele belang. Het geheel is groter dan de som der delen. Een sterk team heeft duidelijk voor ogen welke resultaten er behaald moeten worden en hoe de talenten en kwaliteiten van de individuele teamleden daaraan kunnen bijdragen. Het teambelang komt overeen met de motivatie en de drijfveren van de individuele teamleden. Teamleden en teams die gemotiveerd zijn, presteren beter en zijn wendbaarder. Inzicht in wat een individu en team drijft, helpt bij het verbeteren van de onderlinge communicatie en dus de samenwerking in het team. Door optimaal gebruik te maken van de talenten van ieder individu, bouwt de organisatie aan sterke teams.

De betekenis van samenwerken wordt anders geïnterpreteerd door individuen die gedreven worden door verschillende drijfveren. Het delen van elkaars drijfveren en het verkrijgen van inzicht hierin, vergroot al de cohesie en het wij-gevoel binnen het team. Bovendien kunnen teams effectiever communiceren en samenwerken door zicht te hebben op elkaars percepties en op hoe gedrag op anderen overkomt.

Teamcoaching

Met teamcoaching helpt YNNO organisaties om sterke teams te bouwen. Wij gebruiken hierbij de drijfverenanalyse van Profile Dynamics om inzicht te krijgen in de motivatie en drijfveren van mensen en teams. Op deze manier ontstaat inzicht in hoe iemand tegen het werk aankijkt, met wie hij of zij wel/niet wil samenwerken en welke leiderschapsstijl en manier van communiceren hij/zij hanteert. Daarnaast maakt de analyse ook duidelijk waar teamleden in hun werk energie van krijgen of wat juist energie kost, hoe ze omgaan met veranderingen en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen. Door drijfverenprofielen – op een interactieve manier – met elkaar te delen, ontstaat wederzijds inzicht en begrip wat de samenwerking en communicatie in het team bevordert.

Op welke manier kunnen wij teamcoaching inzetten binnen jouw organisatie?

Teamcoaching is maatwerk. Teamcoaching is interessant voor teams die al jaren met elkaar samenwerken, maar ook voor teams die net gestart zijn en/of voor teams die van tijdelijke aard zijn. Afhankelijk van de doelstellingen organiseren wij één of meerdere teamsessies, waar we ingaan op de drijfveren in relatie tot de samenwerking. Om de teamsessies te kunnen doen, moeten alle teamleden een individuele drijfverenanalyse invullen. De individuele analyse kan tevens worden ingezet ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. De teamsessies zijn interactief van aard, waarbij wij verschillende werkvormen toepassen zoals bijvoorbeeld Lego Serious Play. De teamsessies worden begeleid door gecertificeerde Profile Dynamics adviseurs.