Samenwerken

Hoe maken we jouw wereld van werk beter, leuker en productiever? Hybride werken speelt hier een belangrijke rol in, maar hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst op een wendbare manier met hybride werken om kunnen gaan, zodat het aansluit bij onze behoeften? In dit artikel nemen we je mee in de inzichten uit de twee goed bezochte online masterclasses ‘Wendbaar aan de slag met Hybride Werken’.

Er is niet 1 weg te bewandelen

Bij de verandering naar Hybride Werken wordt vaak over een (middel)lange termijn traject gesproken. Trajecten waarin visie worden beschreven, trajecten waarin kantooromgevingen worden heringericht of trajecten waarin documentmanagementsystemen worden gemoderniseerd. Echter vraagt hybride werken ook om een wendbare aanpak. Om goed in te kunnen spelen op continue veranderingen en veranderende behoeften, kan je morgen al gestart zijn. Dat is pas wendbaar! Om morgen te starten met kleine behapbare verandering dien je een bepaalde mate van ‘wendbaarheid’ te vertonen. Maar aan welke criteria voldoet een wendbare organisatie? Een wendbare organisatie is in staat om:

  • Het tijdig kunnen signaleren van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie;
  • Het snel kunnen bedenken van passende maatregelen zodra veranderingen zich voordoen;
  • Het snel kunnen besluiten over de te nemen maatregelen;
  • Het snel kunnen implementeren van genomen besluiten.

Prototyping Work

Met deze kennis in de achterzak zijn we tijdens de twee masterclasses op interactieve wijze aan de slag gegaan met de methodiek van Prototyping Work. Met de Prototyping Work methodiek creëer je een constante verandering, waardoor medewerkers niet alleen in maar ook aan hun organisatie kunnen werken. Dit doen we door het doorlopen van vier stappen:

  1. Navigeren: het team gaat op ontdekkingstocht: welke kansen en/of welke obstakels ziet het team op de weg naar het doel? We doen dit aan de hand van de zogenaamde ‘spanningen’.
  2. Creëren: op een interactieve manier worden kleine prototypes ontworpen die bijdragen aan het oplossen van de gekozen spanning. De gecreëerde prototypes zijn meetbaar, radicaal en schaalbaar genoeg, zodat ze klein genoeg zijn om binnen drie weken uit te voeren. Kleine stappen helpen om de teams in beweging te krijgen en te houden op de lange termijn.
  3. Valideren: na het creëren is het tijd om de nieuwe prototypes uit te proberen. Het team prioriteert welke van de prototypes in een tijdsbestek van drie weken worden gevalideerd. Dit betekent dat er binnen die tijd al een verandering heeft plaatsgevonden.
  4. Reflecteren en leren: na iedere drie weken komt het team weer bij elkaar om de uitgevoerde prototypes te bespreken. Het team reflecteert op een interactieve manier. Ze beantwoorden de vragen: Wat heb je geleerd? Is het prototype geslaagd? Moet deze misschien aangepast worden? Of is het toch niet het juiste prototype? Een prototype is nooit mislukt, want je leert er altijd van.

Vitaal werken

Deze methode vergroot het lerende vermogen van teams en individuen wat leidt tot meer innovatie en creativiteit op het gebied van Hybride Werken. De prototypen worden hierdoor mettertijd beter en zinvoller.

Gezamenlijk aan de slag met spanningen

In de methodiek van Prototyping Work starten we met het benoemen van een ‘spanning’: een concreet uitdaging/kans waar je in je werk tegenaan loopt. In het Hybride Werken is dit bijvoorbeeld: “Ik zit de hele dag in videovergaderingen en kom niet meer toe aan andere werkzaamheden”. Als je de spanning weet, kan je aan de slag om de creatieve kracht van de groep te gebruiken richting de oplossing.

Bekijk hier: Help we gaan op een nieuwe manier werken

In een ontzettende snelheid werden in totaal 70 ideeën gegenereerd. In zo’n kwantiteit zit er natuurlijk altijd kwaliteit. Per groep werd het beste idee uitgewerkt tot een daadwerkelijk prototype. Op die manier ontstonden er 4 prototypes. Hieronder een uitwerking van een van de tastbaar prototypes. Wil je zelf ook aan de slag met het creëren van prototypes, download dan het canvas hier: https://prototyping.work/nl/canvas

Prototyping.work Canvas

Zelf aan de slag met spanningen

Wil je zelf ook wendbaar aan de slag met Hybride Werken? Dat kan! Verzamel een team of doe het eerst individueel. Ga op zoek naar jouw spanning rondom Hybride Werken. Zorg dat je een uitdaging pakt die concreet is, hak een grote uitdaging desnoods een stuk kleiner. Je kun je ook laten inspireren door de afbeeldingen hierboven.

Vervolgens ga je in de brainstorm modus. Creëer in korte tijd zo veel mogelijk ideeën. Werk vervolgens jouw beste idee uit tot een prototype.

Het ontwerpen van een prototype is nog maar het begin, want de kracht zit in de uitvoering en evaluatie ervan. Dus plan direct een moment in waarop je de evaluatie gaat doen. Hierdoor breng jouw prototype tot leven. Doe je dit iedere drie weken dan zal je merken dat je in korte tijd steeds impactvollere experimenten gaat starten.

Heb je hulp nodig om de eerste stappen te zetten of wil je meer weten hoe dat voor jouw team of organisatie zou werken? Laat het ons gerust weten, we nemen je graag mee in de mogelijkheden.