De ambitie

NIBC heeft voor het Haagse hoofdkantoor een nieuw werkconcept geïmplementeerd dat flexibel werken ondersteunt en door slimmer gebruik van de werkomgeving samenwerking en meer klantgericht werken stimuleert.

Omdat niet alleen de werkomgeving, maar ook de IT-middelen – om het werk te ondersteunen – volledig werden vernieuwd, bracht de implementatie een grote verandering voor de medewerkers met zich mee. De ambitie was een succesvolle implementatie van het werkconcept vanaf dag één.

Deze ambitie vereiste een gedegen User Adoption aanpak met significante aandacht voor alle deelgebieden van het nieuwe werkconcept: Bytes, Bricks en Behaviour.

De rol van YNNO

YNNO heeft de vraag voor gedegen User Adoption ingevuld door gerichte, kleinschalige en interactieve workshops te faciliteren. Deze hadden focus op behaviour aspecten en het gebruik van de nieuwe IT-middelen en key-applicaties van NIBC. Aansluitend aan de workshops volgde gerichte floorwalking door een multidisciplinair team dat medewerkers op de werkvloer individueel heeft begeleid tijdens de eerste dagen in de nieuwe werkomgeving. Daarbij werden alle voorkomende vragen en aandachtspunten rond het nieuwe werkconcept beantwoord en opgepakt. Het floorwalking team coördineerde daarbij ook de afhandeling van aandachtspunten door de projectdeelteams Bytes, Bricks en Behaviour.

Het resultaat

De User Adoption aanpak heeft geresulteerd in een soepel en succesvol verlopen implementatie van het nieuwe werkconcept met een goede acceptatie en minimale verstoring van de dagelijkse werkzaamheden.

Het – na de korte, gefocuste workshops – naar individuele behoefte adequaat adresseren van vragen en aandachtspunten stelde de medewerkers in staat de nieuwe werkomgeving en IT-middelen direct goed te gebruiken.

Daarmee was de ambitie van een succesvolle implementatie vanaf de eerste dag ingevuld.