DE AMBITIE

Een internationaal opererend retail concern. Een sterk merk; een krachtige retailer. Haar ambitie was om een volgende stap te zetten in het digitaal ondersteunen van de interne bedrijfsvoering. De content(strategie) en bedrijfsapplicaties naar het volgende niveau tillen. Concern breed. Een zeer omvangrijke operatie, in een 24/7 draaiend proces binnen een complexe Just In Time organisatie.

DE ROL VAN YNNO

YNNO heeft in de fase van opbouw naar livegang het IT-projectmanagement uitgevoerd. De inhoud en de omgeving doorgrond en dat vertaald naar haalbare planningen en bereikbare resultaten. Een hybride aanpak: agile werken en waterval, waarbij frontend en back-end mooi samen moesten komen, op het juiste moment. Verantwoordelijk voor een groot multidisciplinair team. Een team dat, alle collega’s meegerekend, ver over de landsgrenzen heen reikte en een verscheidenheid van tijdszones bekleedde. Wij hebben het team bij elkaar gekregen, de medewerkers in hun kracht gezet. De fysieke afstand door gevoelde betrokkenheid weggenomen en het gezamenlijk doel omarmd. One Team. In een complex speelveld met diverse belanghebbenden, verschillende verantwoordelijken en gedetailleerde afhankelijkheden, hebben we samen de kar getrokken om de livegang te halen.

Ons projectmanagement kenmerkte zich door deze menselijke koers: IT is complex, het is de mens die het voor elkaar moet krijgen. Maximaal transparant te werk gaan, waarachtig luisteren naar waar obstakels liggen, die wegnemen of accepteren. De weg voorwaarts en het doel niet uit het oog verliezend. Met openheid, inhoudelijk inzicht, humor en standvastigheid hebben we samen complexe materie afgepeld en keer op keer de essentie op tafel gekregen. We hebben samen de besluiten genomen waarom, wat, hoe en wanneer gerealiseerd kon worden.

In een landschap dat zelf in beweging was, hebben we koers gehouden: van projectmedewerker tot en met eindverantwoordelijke. We hebben het resultaat behaald.

HET RESULTAAT

Het resultaat was een projectteam vanuit zichzelf opgelijnd met een heldere koers en duidelijke tred en tempo. Het nieuwe content management systeem live in het IT landschap. In alle winkels, het hoofdkantoor en de distributie centra. On time en on budget. Een platform nieuwe stijl, gestoeld op nieuwe technologie, klaar om door te bouwen en verder aan te laten sluiten bij de nieuwe (soms weerbarstige) werkelijkheid en de hoge eisen van het werk binnen een zeer ambitieuze organisatie.