De ambitie

Het doel was om een nieuw intranet te ontwikkelen met handhaving van de bestaande intranetfunctionaliteiten en daaraan toegevoegd de mogelijkheden die SharePoint biedt. De implementatie betrof het migreren van de functionaliteiten en content vanaf het oude platform op basis van Lotus Notes naar de nieuwe SharePoint omgeving. Van belang was dat alle 30.000 unieke gebruikers wereldwijd met miljoenen hits per jaar zo min mogelijk hinder van de implementatie zouden ondervinden.

De rol van YNNO

YNNO heeft de business implementatie begeleid. Met een klein team hebben we een generiek draaiboek opgesteld en zijn er afspraken gemaakt met de verantwoordelijken binnen de verschillende units wereldwijd. Om ervoor te zorgen dat een groot aantal medewerkers op intranet hun werk konden blijven doen is een opleidingsprogramma opgezet. De implementatie is gefaseerd uitgevoerd zodat er een strakke regie over de implementatie gevoerd kon worden. Om er zeker van te zijn dat de organisatie klaar was om live te gaan zijn duidelijke keuzemomenten ingebouwd.

Het resultaat

Het resultaat was een nieuw intranet voor  alle medewerkers van ING in een SharePoint omgeving. De doorlooptijd van het project betrof anderhalf jaar. In deze periode is het project uitgevoerd vanaf de eerste kickoff tot de laatste migratie en ingebruikname. Door de invoering van de SharePoint omgeving en de migratie van het intranet kan ING is er een stap gezet naar het beter faciliteren van de medewerkers om hiermee het samenwerken en het kennisdelen binnen de hele organisatie nog verder te verbeteren.