De Ambitie

Van Oord is een zelfstandige, private waterbouwer van wereldformaat die wereldwijd werkt aan bagger-, waterbouwkundige en offshoreprojecten. Prestigieuze projecten als de kunstmatige palmeilanden voor de kust van Dubai vormen het visitekaartje van de onderneming.

Samenwerken en kennis delen is belangrijk bij de uitvoering van projecten. Zeker in het geval van de omvangrijke en complexe projecten van Van Oord en de voorbereiding daarvan. Daarom is de digitale werkomgeving binnen Van Oord verder geïnnoveerd door toepassing van organisatiebreed document management.

De Rol van YNNO

YNNO heeft de operationele projectleiding en het changemanagement van de implementatie in het project Shared@work uitgevoerd. Daarnaast heeft YNNO specifieke expertise geleverd voor het testen en accepteren van de document management technologie en het geven van concrete implementatiesupport in de vorm van voorbereiding, training en begeleiding op de werkvloer. De implementatie is grootschalig en daarom gefaseerd over diverse bedrijfsonderdelen van Van Oord tot stand gekomen .

Het Resultaat

Bij Van Oord heeft de invoering van het digitaal werken voor een kwaliteitsverbetering in het omgaan met documenten gezorgd. Daarbij spelen het centraal opslaan, beheren en ontsluiten van documenten en een meer geüniformeerde werkwijze met documenten een belangrijke rol. Naast de genoemde kwaliteitsverbetering kan Van Oord door de ondersteuning van document management efficiënter tegemoet komen aan de wensen van opdrachtgevers/klanten voor document control en informatiebeveiliging.