De ambitie: grondige renovatie en uitbreiding voor inspirerende leer- en werkomgeving

Wat doe je als de stroom uitvalt in een woonwijk en er geen monteurs zijn met kennis van de oude componenten in een transformator? De kosten van zo’n operatie kunnen dan hoog oplopen. Alle oude netwerken moderniseren is een hele investering in tijd en geld. Enexis Groep bedacht een lange termijnoplossing: continu trainen van monteurs in een speciaal ingericht centrum voor onderzoek, testen en scholing waar alle netwerkapparatuur voorhanden is. Monteurs kunnen zo kennismaken en leren werken met alle soorten componenten en zich continu en on the job blijven ontwikkelen.

Geert Huisman, specialist vastgoed & huisvesting en programmamanager Locatiebeleid 2030, en Francie Coenders, business partner bij Enexis Facility Management, stelden een pakket van eisen op, met alle gebruikers aan tafel, en brachten de bijbehorende kosten in kaart. Geert vat de ambitie samen: “Een uitstraling van één herkenbaar, energiezuinig en duurzaam pand was het uitgangspunt voor het ontwerp. Van binnen moest het een inspirerende leer- en werkomgeving worden waar samenwerking centraal staat.” In Menno Polman, adviseur bij YNNO, vonden zij de partner om het ambitieuze plan tot uitvoer te brengen.

“Behalve dat Menno alles uit handen nam en strak in het gareel hield, bracht hij ook rust in het proces. Zelfs in lastige situaties.”
Francie Coenders, business partner Enexis Facility Management

Rol van YNNO: programmacoördinatie en spil tussen bouwteam, leveranciers en gebruikers

De locatie is de vakschool van Enexis Groep in Hoogeveen met naast het hoofdgebouw een gedateerd bestaand gebouw dat voor de helft leegstond. Dit gebouw was voor de helft in gebruik als HSE training en examenlocatie, met een oppervlakte van 1000 vierkante meter verdeeld over 2 verdiepingen. Duurzaamheid en circulariteit stonden centraal in het ontwerp. Door een deel van de geplande nieuwbouw in het bestaande gebouw onder te brengen, leverde dit een besparing van ca. 200 m2 op. Materialen zijn zoveel mogelijk zijn hergebruikt. Alle kozijnen, binnendeuren en wandelelementen zijn opnieuw gebruikt. Alle bestaande buitenkozijnen hebben een nieuwe uitstraling gekregen door ze te voorzien van een folie in dezelfde kleur als het nieuwbouwgedeelte. Ook het meubilair is zoveel mogelijk hergebruikt en nieuw meubilair is gemaakt van duurzame verantwoorde materialen.

Vanwege de examens en de activiteiten in het andere pand die gewoon doorgang moesten vinden, had het project behoorlijk wat voeten in de aarde. De aan te bouwen uitbreiding van ca. 500 m2, de renovatie van het bestaande gebouw, inrichting en coördinatie van alle processtromen en uiteenlopende gebruikers met eigen wensen en werkritmes, vroeg om een strak programmamanagement. Menno leidde het geheel in goede banen en coördineerde de afspraken en werkzaamheden met het hele bouwteam van aannemer en architect tot installateurs en leveranciers. Veiligheid en het scheiden van logistieke routes stonden bovenaan de agenda. De immense apparatuur die met alle beperkingen in coronatijd veilig geleverd moest worden, maakte het extra spannend. Tevens was hij de spin in het web om gedurende de ontwerpfase af te stemmen met gebruikers om te toetsen of het voldeed aan hun wensen en eisen. “Behalve dat hij alles uit handen nam en strak in het gareel hield, bracht hij ook rust in het proces”, vertelt Francie. “Zelfs in lastige situaties, wanneer bleek dat we bepaalde zaken niet konden doen zoals we van tevoren bedacht hadden of we budgettair andere oplossingen moesten bedenken.”

“Ik ben heel blij dat we technisch specialisten en docenten vanaf het begin van het proces erbij betrokken hebben, want nu is het helemaal afgestemd op hun wensen.”
Geert Huisman, specialist vastgoed & huisvesting Enexis Groep

Het resultaat: trotse collega’s, kundige monteurs en visitekaartje voor Enexis Groep als werkgever

Een bestaand bedrijfspand is compleet nieuw leven in geblazen. Met deze blijvende voorziening kan Enexis Groep snel inspelen op ontwikkelingen. Wat het extra leuk maakt is dat collega’s uit de eigen organisatie als docent optreden. “Monteurs zijn heel enthousiast en collega’s zijn supertrots op het resultaat”, vertelt Geert. “Ik ben heel blij dat we hen van het begin bij het proces betrokken hebben, dat maakt het gewoon beter want nu is het helemaal afgestemd op hun wensen.” Daarnaast ziet hij het indrukwekkende opleidingscentrum als een uiting van aantrekkelijk werkgeverschap. Het is een mooi uithangbord voor waar Enexis Groep voor staat. Een voorziening die de organisatie helpt in het vinden van de juiste mensen en hen aan zich te binden, terwijl monteurs alle mogelijkheden hebben om zich continu te blijven ontwikkelen in hun vak en met plezier naar hun werk te blijven gaan.