Menno Polman

De toenemende snelheid van ons werk vraagt andere competenties van medewerkers en flexibele samenstellingen van teams en organisatieonderdelen. Dit stelt andere eisen aan de huisvesting. Een vernieuwing van de werkomgeving is soms een noodzaak, maar ook een unieke kans om een verandering in de organisatie te faciliteren. 

Voor de meeste bedrijven is dit geen kernactiviteit, maar wel een belangrijke voorwaarde voor een organisatie om te kunnen opereren. Het juiste gebouw en dienstverlening kunnen een belangrijke rol spelen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, zowel financieel als strategisch. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee en vraagt om specifieke expertise. Om dit kunnen bereiken is een integrale benadering van het project een must. 

Bij YNNO benaderen we projecten integraal door niet alleen te kijken naar de huisvesting, we hebben ook aandacht voor de digitale en gedragsaspecten om het project en de verandering succesvol te maken. 

Ik ben altijd op zoek naar de toegevoegde waarde van de huisvesting en de dienstverlening. Hierbij heb ik oog voor de mogelijke baten en kosten, maar ook voor de ondersteuning vanuit de afdelingen. Daardoor vormen de huisvesting, het werkplekconcept en de dienstverlening een hefboom in plaats van een struikelblok voor de verandering”. 

Mijn naam is Menno Polman, ik begeleid en adviseer opdrachtgevers bij het definiëren, ontwerpen, realiseren en in gebruik nemen van hun werkomgeving. Dit kan zowel bij de herontwikkeling, renovatie of nieuwbouw van de huisvesting. Mijn doel is om bij te dragen aan een betere wereld door duurzame, gezonde en adaptieve werkomgevingen te realiseren waar de opdrachtgever de gestelde ambities kan behalen. Om na de plannen en concepten de schoonheid van het project in volle glorie tot leven te laten komen vormt voor mij de grootste motivatie in mijn werk.

Menno Polman
Hier downloaden