• Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB
 • Foto’s: Studio CDB

De ambitie: een dynamisch kantoor- en werkconcept voor een organisatie in beweging

Een flexibele en wendbare organisatie, van deze tijd, die meebeweegt met wat er in het werkveld gebeurt. Dat is de ambitie van Aegon. “Wat betreft type werk en activiteiten”, licht Nick Lettink, adviseur bij YNNO, toe. “Maar ook als er veranderingen zijn in het personeelsbestand, op afdelingen én in de markt. Dat vraagt om een toekomstproof kantoor- en werkconcept. Van een traditioneel kantoor met afgesloten werkruimten naar een open gebouw ingericht op alle denkbare activiteiten.” Toen Aegon Leeuwarden wist dat het tegen de grenzen van de bestaande locatie aanliep en de knoop over de verhuizing naar de overkant was doorgehakt, begon het ontwerpproces. Een proces dat direct met YNNO werd opgepakt. Het nieuwe concept kon meteen het recent ingevoerde agile werken ondersteunen. Elke dag beginnen met praktisch overleg: wat staat er vandaag op de agenda, wat is het doel, wat is waar nodig en wie werkt waar? Om zo optimaal in te kunnen spelen op wat de in- en externe omgeving van Aegon vraagt.”

“Aegon beweegt mee met wat er in het werkveld gebeurt. Dat vraagt om een toekomstproof kantoor- en werkconcept.”
Nick Lettink, adviseur bij YNNO

De rol van YNNO: kennis en ervaring van A tot Z, samen met medewerkers en architect

Programmamanager Anje Meijer had eerder met YNNO samengewerkt voor de herinrichting van Aegon Den Haag. Reden om ook samen aan de slag te gaan bij Aegon Leeuwarden. “YNNO was voor mij van begin tot het einde de meerwaarde waar ik naar op zoek was,” zegt Anje. “Wij wisten in grote lijnen wat we wilden en hoe het moet, maar zij hebben specifieke kennis van kantoor- en werkconcepten en die kennis hadden we absoluut nodig.” De grote uitdaging was om mensen anders te laten denken, vertelt ze. Van kleine kantoorruimtes naar een open concept. En verbeelden hoe die openheid kan werken zonder dat je je concentratie verliest of steeds op zoek moet naar een werkplek die vrij is. “Het was een omslag in denken”, legt ze uit. “Van ‘ik zit aan mijn bureau op mijn kamer’ naar ‘ik maak gebruik van een gebouw waar ik het ene moment in een cockpit zit, dan even aan mijn bureau om vervolgens een vergadering in te duiken’. Nu dat idee is geland, zie je duidelijk de dynamiek.” Om daar te komen werden medewerkers uitgenodigd mee te denken. Werkgroepen werden samengesteld uit verschillende afdelingen, die in totaliteit de hele organisatie vertegenwoordigden. Waar vragen op tafel kwamen als: wat heb je nodig om je werk goed te doen, wat zijn de waarden die je als afdeling belangrijk vindt, wat denk je nodig te hebben in de toekomst? “Geen makkelijke opdracht”, zegt Anje, “maar YNNO is goed toegerust om door te vragen en dieper te graven. Tegelijkertijd inspireren ze met verrassende ideeën. Ook de architect van architectenburo OTH was meteen bij het proces betrokken. Ideeën en wensen konden we zo meteen vertalen naar ontwerpschetsen waar medewerkers vervolgens weer op konden reageren.”

“De grote uitdaging was om medewerkers anders te laten denken. Gelukkig is YNNO goed toegerust om door te vragen.”
Anje Meijer, programmamanager Aegon

Het resultaat: een gebouw dat zichtbaar werkt voor, door en met medewerkers

Een gebouw dat zichtbaar werkt. Dat is het resultaat in Leeuwarden, volgens Anje. Alle plekken die er zijn worden benut, en ze worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Je ziet mensen in beweging: van werkplek naar ontmoetingsruimte, van vergaderkamer naar een zitje voor informeel overleg. Dat het concept tot stand is gekomen in coproductie met het personeel, vindt ze iets om trots op te zijn. “Je ziet het terug in het gebouw. Op de wanden staan zinnen en woorden die door medewerkers zijn aangedragen en die voor hen Aegon representeren: klantgericht, blauw, maar ook Friese spreuken. Ook hier weer spreekt het samenspel tussen YNNO en architect die vertaalt wat YNNO in termen neerzet. Je ziet het gewoon werken. Als ik op deze locatie kom, dan stap ik echt bij Aegon Leeuwarden binnen: sfeervol, warm en dynamisch.”

Interieurarchitect: OTH Architecten