Oudere systemen die hun oorspronkelijke werk moeten blijven doen, maar qua beheer steeds kostbaarder worden, kunnen een nieuw leven krijgen door een extra softwarelaag te gebruiken waarin de actuele processen worden ondergebracht.

YNNO, een partner van Pegasystems, werd ingeschakeld om bij een financiële instelling te kijken hoe het afhandelen van klantverzoeken flexibeler en goedkoper kon. Robert-Jan Snijders, directeur van YNNO, trof daarbij nog een complicerende factor aan. Er moesten ook nog eens drie verschillende organisatieonderdelen worden samengevoegd tot één. Dat verdrievoudigde het aantal systemen; elk label had sys- temen voor relatiebeheer, polisadministratie, incasso, excasso, uitkeringen en de registratie van tussenpersonen.

Met software van Pegasystems heeft YNNO die inefficiëntie grotendeels kunnen wegwerken. Daartoe is de BPM-laag (business process management) van Pegasystems boven op al die systemen geïmplementeerd.

Met de Pega-laag hoeft de medewerker niet meer te weten waar (in welk systeem) de gegevens precies ingevoerd moe- ten worden. Het proces, dus welke stappen je moet doorlopen als bijvoorbeeld een polis wordt afgekocht of zijn einddatum bereikt, is in de laag zelf geconfigureerd. Het werk kan op die manier ook van de ene aan de andere medewerker worden overgedragen.

Lees hier het interview met Robert-Jan Snijders in iBestuur.