We mogen weer naar kantoor!

Inmiddels weten we allemaal dat de coronacrisis iedereen zijn of haar manier van werken in zeer korte tijd heeft veranderd. Thuiswerken en digitaal vergaderen werden de norm. Gelukkig mogen we vanaf vandaag stapsgewijs afscheid nemen van een aantal maatregelen, zo ook het (volledig) thuiswerken. Heel fijn voor iedereen die weer naar kantoor wil gaan, al kunnen we er zeker van zijn dat er op een structureel andere manier gewerkt gaat worden in de toekomst. Het wordt niet meer vanzelfsprekend dat iedereen fysiek aanwezig is bij alle samenwerkingsmomenten. De uitdaging is om hier met elkaar afspraken over te maken. Hoe klein of simpel deze dan ook mogen zijn.

De Hybride Werkplaat

Het realiseren van deze structurele veranderingen vraagt niet alleen om faciliteren, maar ook om actief voorsorteren. Hierbij is het van belang om expliciet goede afspraken te maken met jouw collega’s over de nieuwe manier van hybride samenwerken. Om de afspraken zo goed mogelijk te maken heeft YNNO in samenwerking met Colliers en ProRail de Hybride Werkplaat in het leven geroepen. Middels deze werkplaat kan je met jouw team concrete afspraken maken. De opzet is eenvoudig:

  1. Bespreek met jouw directe collega’s welke samenwerkingsmomenten jullie momenteel hebben in jullie team.
  2. Bespreek direct met dezelfde collega’s hoe jullie als team de samenwerking prettig kunnen houden voor iedereen en hoe jullie elkaar kunnen aanspreken als dat niet zo is. Vanuit hier kan je samen met jouw team ervaring op doen met de door jullie geformuleerde hybride manier van werken. Experimenteer ongeveer twee maanden met jullie nieuwe manier van hybride samenwerken.
  3. Op basis van de opgedane ervaring organiseer je een tweede moment en ga je als team verder met het invullen van de Hybride Werkplaat. Geef alle deelnemers de tijd om de afgelopen periode te evalueren en te komen tot lessen voor het vervolg. Geef aan waar jullie als team mee willen Stoppen, wat jullie willen Behouden, waar jullie mee willen Starten en wat jullie willen Verbeteren.
  4. Als laatste bepaal je met je team welke elementen het team gaan helpen bij het hybride werken en maken jullie tezamen concrete werkafspraken om toe te passen in de praktijk. Je kan zelfs alle afspraken van diverse teams samenvoegen en vergelijken om tot afdeling afspraken tot komen.

Aan de slag

Organisaties verschillen in de mate waarin zij concrete randvoorwaarden en kaders bieden. Ons advies is om nét voldoende houvast te bieden, zodat leidinggevenden niet met lege handen staan. Laat ruimte voor de teams om zelf goede afspraken te maken over hun eigen nieuwe manier van hybride samenwerken. Faciliteer de continue dialoog, zodat de teams ook na het maken van deze afspraken blijven evalueren en aanscherpen. Aan de slag!

Vul onderstaand contactformulier in om de Hybride werkplaat te ontvangen, zodat jij met jouw team aan de slag kan met het maken van concrete afspraken.

Contactformulier