Als master-student van de Wageningen Universiteit raakte ik geïnspireerd door de quote “We shape our buildings, thereafter they shape us” van Winston Churchill. Ik begrijp dat gebouwen zichzelf niet kunnen bouwen, maar hoe beïnvloedt een gebouw mij? Op basis van dit vraagstuk heb ik tezamen met YNNO mijn masterscriptie geschreven met een focus in hoeverre de fysieke werkomgeving ons welzijn op het werk beïnvloedt.

Uit recent onderzoek blijkt dat een gemiddelde medewerker zich een kwart tot een derde van zijn wakkere leven op zijn werk bevindt. Op het werk beïnvloed de fysieke werkomgeving de gezondheid, productiviteit en welzijn van de medewerkers. Een ander onderzoek maakt duidelijk dat de subjectieve beleving van de werkomgeving voornamelijk invloed heeft op het welzijn op het werk (en niet de objectieve werkomgeving). Op basis van medewerkers hun subjectieve beleving kan er een onderscheid gemaakt worden tussen werkplekken die niet schadelijk zijn voor medewerkers hun welzijn op het werk (de afwezigheid van ‘slecht’) en werkplekken die medewerkers hun welzijn op het werk positief beïnvloeden.

Gedurende mijn wetenschappelijke onderzoek ben ik opzoek gegaan naar welke elementen van een werkplek een positief effect kunnen hebben op medewerkers hun welzijn op het werk. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van kwantitatief onderzoek (enquête) en kwalitatief onderzoek (interviews). De enquête is verspreid onder zes organisaties in Nederland en 48% van de verstuurde enquêtes zijn volledig geretourneerd (n=322). Statistieke analyses laten zien dat er vijf componenten zijn die welzijn op het werk positief kunnen beïnvloeden:

  1. Emotioneel comfort;
  2. Personalisatie;
  3. Binnenklimaat;
  4. Verlichting;
  5. Uitzicht

Welzijn op het werk kan het meest positief beïnvloed worden wanneer medewerkers de mogelijkheid hebben om hun eigen werkplek te kunnen kiezen / creëren (personalisatie) en door de zachte emotionele elementen van de werkplek (emotioneel comfort). De zes interviews bevestigen dat de componenten ‘personalisatie’ en ‘emotioneel comfort’ het meest van belang zijn in relatie tot medewerkers hun welzijn op het werk.

Na het afronden van mijn masterscriptie ben ik afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit voor mijn studie ‘Master Management, Economics and Consumer studies’. Daarnaast kreeg ik de mogelijkheid om mijn onderzoeksresultaten te presenteren op het Healthy City Design International Congress in Londen (zie foto). In Londen heb ik veel interessante mensen ontmoet en veel kennis opgedaan. Erg interessant vond ik de uitspraak dat jouw Facility Manager net zoveel invloed heeft op jouw gezondheid als jouw dokter.

Neem contact met mij op wanneer u meer informatie wilt omtrent mijn onderzoek of hoe YNNO uw organisatie kan helpen met het verbeteren van uw werkomgeving of welzijn op het werk.