Ook in de gezondheidszorg is het onderwerp Het Nieuwe Werken een hot topic. De toenemende vraag naar zorg bij gelijkblijvend aantal zorgverleners vraagt om efficiënter en beter gebruik van middelen. Slimmer werken dus. Steeds vaker wordt nagedacht over de inefficiency in het gebruik van ruimten en middelen in ziekenhuizen. Door te investeren in de (zorg)omgeving worden er aantoonbaar betere resultaten geboekt in het genezingsproces van patiënten en het functioneren van het personeel.

YNNO houdt zich al jaren bezig met projecten waarin wordt nagedacht over de vraag hoe de zorgomgeving en het werk van professionals kan worden verbeterd door aanpassingen in de fysieke, virtuele, sociale en mentale werkomgeving.

In deze projecten komen diverse onderwerpen aan de orde:

  • De patiënt van de toekomst die online goed is voorbereid tijdens zijn bezoek met informatie over zijn ziekte en behandelingsmogelijkheden.
  • De professional van de toekomst die werkt met een electronisch patiëntendossier.
  • Verbetering en optimalisatie van de procesflow, onder andere door online afspraken te maken, rechtstreeks in de agenda van de behandelaar.
  • Scheiding van de Front en Back Office, waarbij de kantooromgeving wordt ingericht als kenniscentrum.
  • Optimalisatie van de omgeving waardoor ingespeeld wordt op de zintuigelijke prikkels van patiënten en medewerkers (multisensory design).
  • Toepassen van elementen in de omgeving die aansluiten bij de natuurlijke behoeften van de mens zoals optimalisatie gebruik van daglicht en natuur
  • Empowering van de patiënt door middel van nieuwe ICT-mogelijkheden.
  • Noodzakelijke randvoorwaarden, zoals digitaal archief, een EPD, een draadloos netwerk, gemotiveerde medewerkers, een gebouw dat bijdraagt aan de behandeling van de patiënt.

Ieder project is anders. Bij elke organisatie ligt de nadruk op een ander onderdeel. Een standaard stappenplan bestaat daarom niet. Onze uitgebreide toolbox wordt per project op maat gemaakt.

Inmiddels hebben we bij diverse zorginstellingen projecten uitgevoerd op het vlak van nieuwe manieren van werken, waaronder UMCU, DIAC Leiden, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum.

Meer informatie over dit onderwerp? U kunt hiervoor terecht bij Frederik van Steenbergen.