Intrapreneurship

Globalisering. Covid. Technologische ontwikkelingen. Als organisatie wil (moet!) je met continue veranderingen in de samenleving meebewegen en erop inspelen. Ook de werkomgeving vraagt per slot van rekening om nieuwe inzichten. En daar kunnen werknemers heel goed bij helpen. Door te focussen op intrapreneurship, benut je hun volledige potentieel. Het resultaat van deze aanpak? Vooruitgang en groei van de hele organisatie. YNNO-adviseur Manon van Santen legt uit.

Intrapreneurial behaviour

In tegenstelling tot geheel zelfstandig entrepreneurship, staat bij intrapreneurship de ondernemende werknemer centraal, bínnen een organisatie. Het draait om de zelfstandigheid van het individu, om initiatiefrijk gedrag dat van toegevoegde waarde is voor het team.

Manon: “Wanneer een organisatie veilige randvoorwaarden en richtinggevende kaders faciliteert en hierbinnen ‘intrapreneurial behaviour’ stimuleert, heeft de hele organisatie daar profijt van.”

Onder intrapreneurial behavior vallen drie gedragingen:

  • Proactiviteit > het vermogen om (zelfstandig) actie te ondernemen op toekomstige behoeften en uitdagingen, wat leidt tot nieuwe kansen
  • Innovatiegerichtheid > de neiging van werknemers om nieuwe ideeën te creëren en bestaande processen te verbeteren
  • Risicobereidheid > werknemers zijn bereid om een risico te nemen ten gunste van de organisatie

Inclusief leiderschap

De intrapreneurial eigenschappen van werknemers komen extra goed tot hun recht onder inclusief leiderschap. Leiderschap waarbij werknemers niet alleen deel uitmaken van een team, maar ook gewaardeerd worden om het leveren van een unieke, individuele bijdrage. Een inclusief leider stimuleert bovendien kennisdeling: door samen inspiratie op te doen en ideeën te delen kom je immers verder. Tot slot is het belangrijk dat er psychologische veiligheid gecreëerd wordt. Werknemers willen zich veilig genoeg voelen om hun mening te uiten en ondernemende eigenschappen in te zetten, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor eventueel gezichtsverlies.

Win-win situatie

Voor een organisatie kan het, zeker in de huidige manier van (hybride) werken, zeer voordelig zijn om deze eigenschappen en gedragingen van werknemers aan te moedigen en hen meer te betrekken bij processen. “Zij weten namelijk vaak heel goed wat wel of niet werkt en hebben goede ideeën. Ze zijn in staat om actief mee te denken wat bijdraagt aan creativiteit en een open cultuur binnen de organisatie”, aldus Manon. Het creëren van meer ruimte voor input van werknemers die daar behoefte aan hebben, leidt dan ook tot een grotere innovatiekracht. En zo ontstaat een win-win situatie: enerzijds ervaart de enthousiaste werknemer meer autonomie en vrijheid; anderzijds komt de organisatie tot verschillende perspectieven en nieuwe inzichten, die resulteren in vooruitgang en groei.

Benieuwd hoe intrapreneurship binnen jouw organisatie gefaciliteerd kan worden? YNNO denkt graag met je mee. Neem contact met ons op via: 030 767 05 00