YNNO helpt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om multizintuiglijk ontwerp in te zetten voor het verbeteren van de beleving van gebouwen. Dit kan onder meer invloed uitoefenen op het resocialisatieproces van gedetineerden en helpen bij het verminderen van stress bij medewerkers en bezoekers.

In dit kader verzorgde YNNO een workshop tijdens het congres ‘Boeiend Bouwen’, dat afgelopen woensdag plaats vond in de strafgevangenis in Rotterdam. Medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen kwamen hier samen met adviseurs, wetenschappers en omgevingspsychologen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de huisvesting van DJI.

De workshop, getiteld ‘een gezonde omgeving door multizintuiglijk ontwerp’, liet deelnemers ervaren welke invloed verschillende zintuigen hebben op de beleving van de ruimte. Bij het onderdeel ‘celbeleving’ gingen deelnemers zelf een cel in, waar kleine aanpassingen waren gedaan in zicht, geluid en geur. De reacties bevestigden dat verschillende mensen dezelfde ruimte en zintuiglijke prikkels op een andere manier beleven en dat er dus maatwerk nodig is om het gewenste effect te bereiken. Ook kregen de deelnemers de kans om zelf te voelen, kijken en ruiken aan verschillende materialen en geuren om te ervaren welke invloed dit op ze heeft.

De resultaten van de workshop worden verwerkt in een artikel dat binnenkort gedeeld wordt via deze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Peter Kastelein.