Van maatschappelijke ontwikkelingen naar een adaptieve organisatie

De (maatschappelijke) ontwikkelingen laten zien dat de wereld constant in beweging is. We kunnen ons afvragen of deze verandering niet de enige constante is die wij tegenkomen in ons leven. Niet alleen de waarden en normen in de maatschappij veranderen, maar ook de manier waarop wij met elkaar omgaan, communiceren, werken en leven. Wees als mens en als organisatie klaar voor deze constante en bereid je erop voor dat veranderingen snel gaan. Houd rekening met verdergaande digitalisering, robotisering en een toename van complexiteit van werkzaamheden. Door deze complexiteit gaan we meer samenwerken, ook in nieuwe vormen en verbanden. Dit in nieuwe omgevingen, digitaal en dichterbij huis. Niet alleen omdat het kan maar ook omdat het moet: wegen worden drukker, het openbaar vervoer wordt voller en de fiets wordt een steeds belangrijker vervoersmiddel. Voor deze fiets krijgen we meer tijd, we gaan namelijk minder werken en krijgen meer vrije tijd. Deze tijd vullen we zinvol in met vrijwilligerswerk, mantelzorg en het zelf maken van ambachtelijke producten. Al deze ontwikkelingen zorgen voor de grootste uitdaging van de toekomst: aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor werkgever als werknemer.

Als organisatie kun je nu al inspelen op het werken in de toekomst. Onder andere door in te zetten op procesoptimalisatie: alleen nodige processen, geen rompslomp. Zodat je tegemoetkomt aan de medewerkers, want het aantrekken en behouden van talent, het stimuleren en faciliteren van gebruik van eigen apparaten en systemen en de daarbij horende snelle integratie met organisatiesystemen worden steeds belangrijker. De talenten van de toekomst werken vaak niet meer voor één organisatie, maar steeds meer vanuit een netwerkstructuur. (Constante) toegang tot dit netwerk wordt belangrijker evenals het neerzetten van een sterke branding. Daarom is het aan te raden om te investeren in talent, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Dit geldt ook voor minder hoogopgeleide medewerkers, die zich wel onderscheiden. Ook zij moeten zich kunnen ontwikkelen in basiscompetenties (21st century skills) en specifieke competenties zoals communicatievaardigheden, samenwerken, ICT en technologie. Om deze talenten aan te blijven trekken, verwachten zij steeds meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden, faciliteiten, werkomgeving en functioneren. Hier kunnen organisaties nu al op ingericht worden. Pas waar mogelijk techniek toe waardoor medewerkers de omgeving zelf kunnen kiezen en aanpassen zodat deze beter aansluit bij de persoonlijke behoeften en voorkeuren. Faciliteer medewerkers daarnaast ook om gebruik te maken van andere werkplekken buiten kantoor zoals bedrijfsverzamelgebouwen, partners, derde werkplekken, in de stad of thuis.

Inzicht in werkstijlen en voorkeuren van huidige en toekomstige medewerkers helpt om huisvesting flexibel aan te kunnen passen. Om zo een toekomstgerichte omgeving te creëren die aansluit bij alle maatschappelijke ontwikkelingen. Neem in alle investeringen en afwegingen mee dat flexwerken van belang is om als organisatie in de toekomst goed te kunnen blijven functioneren, met name voor kennis gedreven organisaties. En last, but not least, neem in oogschouw dat het ‘eigen’ kantoor meer en meer lijkt op een bijenkorf met in- en uitvliegend personeel waar met name de identiteit en cultuur van de organisatie zichtbaar is. Medewerkers moeten zich thuis voelen en het kantoor moet mogelijkheden bieden om te ontmoeten en te focussen. Faciliteer deze processen en beschouw de omgeving als een centrale hub waar medewerkers zich thuis voelen en de cultuur en aantrekkelijkheid van de omgeving direct zichtbaar en voelbaar is.

Download hier het volledige Visiedocument de veranderende manier van werken.