Agile werken

De Nieuwe Manier van Agile Werken?

Als ‘hét bureau voor nieuwe manieren van werken’ krijgen wij steeds meer vragen of we iets kunnen betekenen in de verandering van organisaties naar een Agile manier van werken en de realisatie van een omgeving die daarbij past. Naar aanleiding van deze vragen zijn we aan de slag gegaan met een visiedocument. In dit document zoomen wij in op het belang van de verhouding tussen de fysieke, digitale en mentale werkomgeving om tot een goed uitgebalanceerde omgeving te komen. We geven inzicht in onze integrale visie op een toekomstgerichte manier van werken waarbij uw nieuwe manier van werken en Agile hand in hand kunnen gaan om uw organisatie nog succesvoller te maken. Nu, maar ook in de toekomst!

Gefaseerde groei naar een Agile manier van werken

De ontwikkeling van een concept waarin het beste van Agile en Activiteit Gerelateerd Werken gecombineerd wordt biedt potentie. Dit kan op verschillende niveaus en in verschillende stappen. Het meest optimale is de volledige aanpassing van het concept waarbij deze, door de toepassing van het principe ‘flexibiliteit door standaardisatie’, zonder het stuk menselijkheid uit het oog ter verliezen, geschikt is voor beide manieren van werken. In bestaande omgevingen is dit echter niet altijd mogelijk. Zo dient er een fysieke werkomgeving te zijn waarin de groei van start tot een volwassen Agile manier mogelijk is. Er dient ICT-ondersteuning te zijn die de organisatie in staat stelt om op een volwassen manier te werken. En moeten er afspraken worden gemaakt over de manier van werken, en moet (team-)taakvolwassenheid zo ingericht zijn dat men weet wat er van eenieder verwacht wordt. De groei naar een volwassen Agile manier van werken kan echter ook door gefaseerd te investeren aan de hand van de pijlers huisvesting & werkplek, digitaal werken en gedrag & verandering. Een integrale groei van deze pijlers naar volgende fases van volwassenheid maakt het mogelijk voor organisaties om een optimale fit te bereiken van het werkconcept met de Agile manier van werken.

Onze methode

Wij hebben onderscheid gemaakt in een vijftal fasen van volwassenheid in de range van initiatiefase tot en met optimalisatiefase. Waar de eerste gekenmerkt wordt doordat er op kleine schaal en ad hoc Agile wordt gewerkt in de huidige werkomgeving en met bestaande ICT-middelen, is de organisatie in de optimalisatiefase vooral gericht op de aanpasbaarheid van de organisatie en de manier van werken om letterlijk Agile, aanpasbaar en toekomstgericht te kunnen zijn. De normen, manier van werken en de digitale en fysieke middelen zijn ingezet op maximale wendbaarheid, taakvolwassenheid en team-taakvolwassenheid.

Meer weten? Download dan het volledige pdf-artikel hier. Of neem gerust contact op om samen te onderzoeken hoe ik je verder kan helpen!