Nick Lettink is toegetreden tot de directie van YNNO. Samen met medeoprichter Robert-Jan Snijders, vormt hij per direct het directieteam van het inmiddels 45 professionals tellende bedrijf. YNNO helpt organisaties om hun wereld van werk beter te maken met nieuwe IT-technologie, andere vormen van huisvesting en het begeleiden van medewerkers bij de verandering die dat met zich meebrengt.

Dit doet YNNO onder meer voor ministeries, gemeenten, waterschappen, energiebedrijven, verzekeraars en financiële instellingen. Vaak als adviseur of programmamanager, maar ook in de rol van projectbegeleider. ‘We zien dat de vraag naar onze oplossingen de laatste jaren sterk is toegenomen. Die vragen worden bovendien steeds complexer en vergen daarom een integrale aanpak’, zegt Snijders. ‘Daarom is het belangrijk om dit ook te borgen binnen ons directieteam.’

Werkdisciplines komen samen

Tot een paar jaar geleden waren veel vragen aan YNNO nog gericht op specifiek de verbeteringen van werkprocessen, huisvesting of een digitale omgeving. De coronacrisis en een handvol lockdowns hebben een duidelijke verandering gebracht. Medewerkers en organisaties vragen om een totaalaanpak op al deze gebieden en integraal.

‘Organisaties zoeken niet naar enkel een ander pand of nieuwe digitale oplossingen, ze willen een gezonde en effectieve werkomgeving’, aldus Lettink. Hij is al ruim negen jaar actief voor YNNO. ‘En het gaat ze meestal niet meer alleen om thuiswerken of werken op kantoor, organisaties willen vooral weten hoe ze hun teams slimmer kunnen organiseren en de binding met de organisatie en elkaar kunnen vergroten. In deze voorbeelden zie je dat verschillende vraagstukken samenkomen.’

Wereld van werken verandert

Met het nieuwe directieteam is YNNO klaar voor de toekomst. In deze meer integrale rol worden Snijders en Lettink gezamenlijk verantwoordelijk voor de interne en externe exposure van de verschillende disciplines bij het bedrijf. Het gaat om de groepen ‘Digitaal Werken’, ‘Huisvesting en Werkplek’ en ‘Gedrag en Verandering’.

‘De wereld van werken verandert in recordtempo. Medewerkers werken op verschillende plekken, doen dat vaak in meerdere teams en stellen hoge eisen aan hun fysieke en digitale werkomgevingen. Het is de rol van YNNO om al die complexe vraagstukken samen te brengen en daar maatwerk-oplossingen voor te ontwikkelen. Zo maken we impact’, aldus Lettink.

Werkomgeving als strategische asset

Steeds meer organisaties beschouwen hun fysieke en digitale werkomgeving als strategische asset. Daarmee kunnen ze echt het verschil maken, voor klanten én op de arbeidsmarkt. YNNO helpt organisaties om hierin concrete stappen te zetten. Van Office 365-implementaties tot het optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen met Business Process Management technologie.

Verder gaat het onder meer om het begeleiden van kantoorrenovaties, het vernieuwen van fysieke werkomgevingen en het veranderen van gedrag bij hybride werken trajecten. Die zorgen ervoor dat medewerkers beter kunnen leren en samenwerken in de nieuwe omgeving.

Snijders: ‘We zijn het enige bedrijf in Nederland dat al deze kennis zelf in huis heeft. Dat maakt YNNO echt uniek.’ Lettink vult hem aan: ‘Met deze nieuwe directiestructuur en -verantwoordelijkheid verwachten we de komende jaren verder te groeien, te professionaliseren en nóg meer toongevende organisaties te helpen om slimmer te gaan werken.’