Hét Nieuwe Werken bestaat niet, aldus Frederik van Steenbergen van YNNO. De suggestie dat er één oplossing of standaardformule is, is volgens de docent op de Masterclass Over Het Nieuwe Werken misleidend. 3 Tips hoe je wel succesvol Het Nieuwe Werken kunt invoeren.

1. Zorg ervoor dat het management betrokken is bij de visievorming.

Organiseer een visieworkshop waarin het management, of een afvaardiging ervan, meedoet samen met bijvoorbeeld de projectgroep of de stuurgroep. Dat werkt volgens Van Steenbergen het beste met de mensen die de strategie kennen van de organisatie. “Waar gaan we naartoe de komende jaren? Bij veel trajecten gaat het mis wegens een gebrek aan verankering van de nieuwe manier van werken in de strategie van de organisatie. Je moet het koppelen aan deze strategie en vaak gebeurt dat niet.”

Het succes van HNW wordt uiteindelijk bepaald door hoe het management erin zit, zegt Van Steenbergen. “Het is de bepalende succesfactor. De trap veeg je schoon door te beginnen bij de bovenste trede. Als je bovenaf begint met een goed verhaal, werkt dat door naar de hele organisatie. In deze masterclass hebben we hebben veelal projectleiders, en mensen die vanuit FM, HR of ICT deelnemen aan een werkgroep HNW. Nagenoeg zijn er nooit directieleden. Terwijl dat toch zo belangrijk is.”

2. Blijf de waarom-vraag stellen tot het gênant wordt.

Van Steenbergen: “Blijf net zo lang de waarom-vraag stellen tot het gênant wordt. Waarom kiezen we ervoor mensen thuis te laten werken? Waarom wel of geen mobiele devices op de werkvloer? Waarom is het zo belangrijk dat onze medewerkers kennis delen met elkaar? Blijf waarom vragen stellen totdat je uitkomt bij de strategie en niemand het met je oneens kan zijn. Zo kom je uit bij de leidende principes van de nieuwe manier van werken.”

3. Bekijk HNW op een holistische manier en betrek de business.

Als je 10 mensen hebt, zijn er zeker zeven verschillende antwoorden op de vraag wat Het Nieuwe Werken voor hen betekent. Voor sommige zijn de flexibele werktijden het belangrijkst, anderen vinden het belangrijk om vanaf huis te kunnen werken, anderen willen alleen nog maar op laptops werken of vinden het belangrijk dat er op kantoor een goede espressobar komt om kennis uit te wisselen. Iedereen heeft vanuit de eigen behoefte gelijk, het zijn allemaal verschillende invalshoeken, aldus Van Steenbergen. “Wat passend is, verschilt natuurlijk per organisatie. Wat wij belangrijk vinden is om de visievorming op Het Nieuwe Werken integraal te benaderen. We letten daarom op de 3 B’s: De Bricks, de Bits en de Brains: de fysieke werkomgeving, de virtuele werkomgeving en de sociale/mentale werkomgeving.”

Van Steenbergen gaat verder: “Tenslotte mag de B van Business niet ontbreken. Wat we vaak zien is dat bij de invoering van Het Nieuwe Werken juist de mensen uit de lijn er niet bij worden betrokken. De mensen uit de lijn ontbreken in de projectgroepen omdat zij het geld moeten verdienen en dus geen tijd hebben. Maar het gaat juist om hen. Dit is een spanningsveld dat moeilijk te doorbreken is. Juist daarom is het helemaal belangrijk dat een directielid wordt betrokken bij de visievorming.”

Meer weten over Het Nieuwe Werken?

Frederik van Steenbergen is één van de sprekers in de 5-daagse Masterclass Over Het Nieuwe Werken , die plaatsvindt in het innovatieve gebouw Creative Valley. Hoe je aan de slag gaat als organisatie met een moderne werkstijl staat daar centraal. Want werknemers vandaag de dag willen immers alleen nog maar werken bij werkgevers die zo’n werkstijl hebben omarmd. Van Steenbergen helpt organisaties met de invoering van nieuwe manieren van werken door samen met hen de leidende principes te bepalen, en zo een denkkader mee te geven. “Wat wij op de masterclass doen is proberen een solide basis te leggen voor dit soort trajecten. Zodat het uiteindelijk voor iedereen logisch is waarom de keuzes zijn gemaakt.”