YNNO heeft in combinatie met Exaedes (projectmanagement), Diederendirrix (architect), K-plus adviseurs (installatietechniek en bouwfysica) en van de Laar (constructie), de aanbesteding van de renovatie van Stadskantoor Sittard-Geleen gewonnen.

De opdracht komt voort uit het besluit van de gemeente Sittard-Geleen om het bestuurlijk centrum (College, Raad en Griffie) in Sittard te huisvesten en de ambtelijke organisatie in Geleen. Met dit oogmerk wordt de huidige Stadswinkel van Geleen verbouwd en wordt er tevens een nieuwbouwgedeelte aan toegevoegd. In totaal gaat het om ca. 8.500 m² kantoorruimte.

Het project is onderdeel van de centrumvisie, waarin is bepaald dat het nieuwe stadskantoor een landmark in zijn omgeving wordt. Het gebouw zal bovendien worden verduurzaamd en strategisch worden uitgebreid, waardoor het stadskantoor een toekomstbestendige rol in het gemeentebestuur en het centrum van Geleen zal gaan vervullen.

De implementatie van een nieuw kantoorconcept draagt hieraan bij. De organisatie en het stadskantoor gaan op een nieuwe, flexibele en toekomstgerichte manier werken. Daartoe zal de kantooromgeving worden getransformeerd in een moderne, flexibele werkomgeving toegespitst op ontmoeting, samenwerking en activiteit-gerelateerd werken. YNNO ondersteunt de gemeente Sittard-Geleen in de visievorming en ontwikkeling van een toekomstgerichte en bij de organisatie passende manier van werken en huisvesting.