Projecten komen niet van de grond, zijn vertraagd of projectresultaten worden niet behaald. Herkent u dit? Veel projecten worden geleid op de bekende beheersaspecten, te weten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Dit gebeurt volgens een specifieke projectmethoden, bijvoorbeeld Prince2. Een specifieke methode kan op papier succesvol ogen, maar garandeert zeker niet automatisch een succesvolle projectafronding. Om écht resultaat te behalen kijkt YNNO naar drie stromen binnen een project:

 • Projectmanagement
 • Verander management
 • Performance management

Het is de natuurlijke verstrengeling van deze drie stromen, waarmee het succes wordt behaald! We noemen dit ook wel vernieuwingsmanagement.

In bovenstaand wordt dit grafisch weergegeven. Bij elke fase zijn specifieke activiteiten te benoemen, te weten:

Fase 1: Analyseren

Tijdens de analyse fase wordt met name gekeken naar de haalbaarheid van het project. Resultaten van deze fase zijn o.a.

 • Knelpunten en (on)mogelijkheden huidige situatie
 • Reikwijdte van de verandering
 • Samenhang en prioriteiten
 • Eerste opzet programma/projectplan
 • Business implementatieplan

Fase 2: Verbeelden

Met tastbare voorbeelden wordt weergegeven welke vernieuwingen binnen bereik liggen om de gewenste ambitie te behalen. Denk hierbij aan een referentiebezoek of tonen van een productdemonstratie. Deze input wordt gebruikt in de ontwerpfase, waarin het strategisch werkconcept wordt vormgegeven. Hierin wordt de nieuwe manier van werken op hoofdlijnen vastgelegd en geeft een gezamenlijk kader voor de implementatiefase. Resultaten van deze fase zijn onder andere

 • Referentie bezoeken
 • Verschillende productdemonstraties
 • Workshops en discussie panels.

Fase 3: Ontwerpen

Gedurende de ontwerpfase wordt er specifiek gekeken naar de daadwerkelijke verandering; het vernieuwde proces of IT landschap.  In deze fase wordt  het project verder vormgegeven. In het geval van een IT implementatie ondersteund met een Proof of Concept. Resultaten van deze fase zijn onder andere

 • (aangepast) project/programmaplan
 • (her) ontwerp proces
 • IT architectuur platen
 • Proof of Concept
 • Strategisch werkconcept

Fase 4: Implementatie

Nadat het ontwerp is goedgekeurd kan er tot implementatie overgegaan worden. Tijdens de implementatiefase wordt de realisatie (bijv. d.m.v. scrum teams) begeleid. De Business Implementatie speelt hierbij een grote rol. Resultaten van deze fase zijn:

 • Geïmplementeerd systeem/proces
 • Opgeleide medewerkers
 • Implementatie monitor.

Fase 5: Monitoren

De business case laat een positief besparing potentieel zien, echter in de meeste gevallen wordt dit pas zichtbaar nadat het project is afgerond. Het is daarom essentieel om, ook nadat de implementatie heeft plaatsgevonden, de vernieuwing te blijven monitoren. Resultaten van deze fase zijn:

 • Uitgevoerde evaluaties
 • Aanpassingen in systeem of proces ten behoeve van de business case

Wat maakt ons uniek?

Naast een gedegen aanpak zijn het de gedragsvaardigheden van de programma- of projectmanager die ervoor zorgen dat een programma/project ook echt slaagt. De adviseurs van YNNO bekijken het project van meerdere kanten:

 • het proces, welke taken/activiteiten voert een medewerker uit
 • de kennis,  de expliciete kant: welke informatie heeft een medewerker nodig om zijn werk te kunnen doen: en dan het liefste op het juiste moment en in de juiste context
 • de virtuele en fysieke werkomgeving, YNNO combineert als één van de weinigen kennis van processen met advisering op het gebied van IT en de fysieke werkomgeving

De mensen achter YNNO helpen graag de oplossingen conceptueel uit te denken. Daarnaast nemen de adviseurs van YNNO met genoegen de verantwoordelijkheid voor de implementatie en realisatie om op die manier te zorgen voor een succesvolle vernieuwing binnen uw organisatie.