HPM

Huisvestingsprojecten gerelateerd aan nieuwe manieren van werken: of ze nu groot of klein zijn, er komt altijd veel bij kijken. Van verkenning tot aan oplevering, van A tot Z, nemen wij bij YNNO deze projecten compleet uit handen van onze opdrachtgever. Zodat deze altijd zijn werk kan blijven doen.

Alles in een hand

De meesten kennen YNNO als hét adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Dat zijn we ook, maar we doen veel meer dan alleen adviseren! Bijvoorbeeld, als het gaat om (her)huisvesten, leveren we een projectmatige aanpak van A tot Z. Onder andere de complete herhuisvesting van de gemeente Alkmaar, Menzis en Enexis zijn van begin tot eind door ons begeleid. Van visievorming tot realisatie van de nieuwe werkomgeving.

Sturen en bijsturen

Onze projectmanagers hebben alle kennis en expertise in huis om deze processen optimaal te begeleiden én op inhoud mee te beoordelen. Wij sturen op de bekende GROTIK beheersaspecten en bij hick-ups vinden we altijd weer oplossingen en alternatieven om de doelstellingen te behalen.

GROTIK beheersaspecten: Geld – Risico – Organisatie – Tijd – Informatie – Kwaliteit

Doorpakken of instappen

Werken met onze projectmanagers kan op twee manieren. We pakken gezamenlijk door na de verkennings- en definitiefase waarin we onder andere het Programma van Eisen hebben opgesteld. Of we worden betrokken vanaf de projectvoorbereiding voor de ontwerp- en implementatie/ realisatiefase. Beide zijn mogelijk. Waar u ook voor kiest: we werken altijd nauw samen met de opdrachtgever omdat het eindresultaat volledig moet aansluiten bij uw organisatie, ambities en de mensen die er werken. Wij zijn geen straight forward projectmanagers, maar denken met u mee als het gaat om impact op de organisatie(verandering) en kwaliteitskeuzes in werkconcepten. We schakelen dagelijks met onze adviseurs die continu in de weer zijn met nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Spin in het web

Wij zijn de spil en linking pin voor iedereen die bij het project betrokken is, intern en extern. Gezamenlijk met de opdrachtgever richten we de projectorganisatie in waarbij we de benodigde disciplines selecteren en contracteren. Iedere dag zien wij erop toe dat iedereen zijn aandeel levert, binnen de gestelde kaders. Alle voorstellen en oplossingen waar een besluit over genomen moet worden, leggen we voor aan de opdrachtgever.

“Voor ons is dit een gezamenlijk proces dat begint met de mensen waarvoor we ontwerpen en eindigt met een innovatieve werkomgeving gericht op de huidige en toekomstige manieren van werken. Door onze opdrachtgever dagelijks te vertegenwoordigen en ontzorgen in het hele project kunnen we de organisatie begeleiden in het hele proces. We zorgen dat de vastgestelde visie en het PvE worden vertaald in het juiste ontwerp. Vervolgens realiseren we dit ontwerp binnen de gestelde kaders”, vertelt Menno Polman, projectmanager bij YNNO HPM. “Wij zijn het eerste aanspreekpunt en overzien het hele project. Wij kunnen snel schakelen en doen wat nodig is om besluiten te nemen en weer verder te gaan.”

“Voor ons is dit een gezamenlijk proces dat begint met de mensen waarvoor we ontwerpen en eindigt met een innovatieve werkomgeving gericht op de huidige en toekomstige manieren van werken” – Menno Polman, projectmanager bij YNNO

Alles overzien door integrale visie

Wij kijken niet alleen door de projectmanagementbril, maar vanuit een integrale YNNO-visie. Daardoor hebben we veel inzicht in de gevolgen van keuzes op de gebruiker en het succes van het concept. “Een herhuisvesting heeft grote impact op de lange termijn. De keuzes die in het project worden gemaakt hebben impact op de exploitatiefase. Door juist dan toegevoegde waarde te leveren zorgen wij ervoor dat een organisatie klaar is voor de toekomst.”

YNNO HPM in het kort:

  • Wij plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project.
  • Wij motiveren alle betrokkenen om de projectdoelstellingen voor een nieuwe manier van werken op het gebied van huisvesting te realiseren binnen de gestelde kaders en sturen op de beheeraspecten.
  • Wij managen onze projecten vanuit een integrale blik en identificeren de impact van de keuzes voor de gewenste manier van werken voor de opdrachtgever en spelen hier continu op in.

Meer weten? Neem dan contact op met de YNNO projectmanager Huisvesting Menno Polman.