• Microsoft Surface Hubs voor optimaal samenwerken tussen locaties.
  • Van dynamiek naar rust: kleuren versterken de werkomgeving
  • Veel tijd aan je bureau? Goed meubilair is het halve werk

Samenwerking, flexibiliteit en leefkracht

De ambitie: samen, gezond, flexibel

‘Mens, wat ben je mooi als je probeert’, luidt de campagne van zorgverzekeraar Menzis in 2017 -2018. Menzis probeert niet alleen, maar doet gewoon: anders werken. Aanleiding was het noodzakelijk onderhoud aan twee van hun kantoorpanden. Direct gevolgd door de ambitie om de werkomgeving en uitstraling van de kantoren meer in lijn te brengen met waar Menzis voor staat: samen, goede zorg en versterken van leefkracht.

De drie hoofddoelstellingen van de nieuwe werkomgeving:

Versterken van de samenwerking tussen de medewerkers in het algemeen en ook tussen de drie locaties in Wageningen, Enschede en Groningen;

  1. Versterken van de samenwerking tussen de medewerkers in het algemeen en ook tussen de drie locaties in Wageningen, Enschede en Groningen;
  2. Vergroten van de leefkracht van medewerkers: medewerkers stimuleren om de regie te nemen over hun eigen gezondheid en zo als organisatie een voorbeeld te zijn;
  3. Het bieden van een flexibele werkomgeving die activiteitgericht werken faciliteert, nu en in de toekomst.

De rol van YNNO: overtuigen en doorpakken

Menzis schakelde YNNO in 2015 in toen de plannen gemaakt werden. Het mooie aan deze opdracht is dat we simultaan vanuit onze drie pijlers – huisvesting, digitalisering en gedrag –een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de ambities van Menzis. De impact van een nieuwe manier van werken bleek al snel groter dan Menzis aanvankelijk had voorzien. Flexibel willen werken, betekent bijvoorbeeld een laptop voor alle medewerkers die voor hun activiteiten niet aan een vaste werkplek zijn gebonden. Dat vraagt om investeringen, en om een nieuwe manier van samenwerken:

vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Als leidinggevende en teamleden niet elk moment in elkaars directe omgeving werken, vraagt dat om nieuwe afspraken en andere sturing. YNNO speelde een belangrijke rol om op het juiste moment de juiste gesprekken te voeren met managers en directie. Dat vroeg lef van YNNO, en zeer zeker ook van Menzis, want in de bedrijfscultuur van een verzekeraar is ‘proven technology’ vaak het uitgangspunt.

Het resultaat: een prettige, open werkomgeving

De renovatie en begeleiding van de teams die naar de nieuwe werkomgeving verhuizen is in 2017 afgerond in Enschede. Wageningen wordt gerenoveerd tot en met 2019, Groningen volgt in 2019. De drie locaties, met in totaal zo’n 1.800 medewerkers, kennen dan een prettige, open werkomgeving. Enschede ging in de eerste fase van de verbouwing in 2017 van 110 archiefkasten naar 4. Om maar een concreet resultaat te noemen. Dat toont aan dat de medewerkers steeds meer digitaal zijn gaan werken. Belangrijker nog is dat de medewerkers zich prettig voelen in de nieuwe werkomgeving. De afwisseling van open en gesloten ruimtes stimuleert de samenwerking en het ontmoeten van nieuwe collega’s. Leefkracht zat al in het DNA van Menzis en nu krijgt het ook een concrete invulling op de kantoorlocaties. Prettige, gevarieerde werkplekken, een nieuwe digitale omgeving, voorzieningen voor videoconferencing en nieuwe samenwerkafspraken worden nu een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks werk. Samenwerken wordt makkelijker met de veelheid aan overleg- en samenwerkplekken, ontmoeten kan bij de koffiebar Momenzo en op elke verdieping vind je een waterpunt en fruit. Voor wie wil sporten voor of tijdens werktijd zijn er nieuwe douches. En die worden gebruikt! Ook de werkomgeving stimuleert leefkracht: er zijn zit/ sta bureaus, krukjes voor meer balans en fietsstoelen. Menzis en haar medewerkers zijn in beweging!