Hoe beïnvloedt de werkplek het welzijn en de productiviteit van medewerkers? Wat hebben medewerkers nodig om gefocust te kunnen werken? En welke neurowetenschappelijke kennis en inzichten helpen ons deze en andere vragen goed te beantwoorden?

Afgelopen week sprak Yvette Tietema hierover in Berlijn op de Employee Engagement and Future Office Summit 2019.

“Medewerkers moeten steeds sneller leren en een steeds hogere kwaliteit leveren in kortere tijd. Door deze prestatiedruk ontstaan meer burn-out klachten. Onbewuste processen liggen hieraan ten grondslag. Via de neurowetenschap willen we deze processen zichtbaar maken, ervan leren en de uitkomst meenemen in changemanagementprogramma’s.”

Yvette is gevraagd om binnenkort een artikel hierover te publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift G&O.

Meer weten? Neem contact met Yvette op via yvette.tietema@ynno.com