Round Table 2

Tijdens de vorige Round Table Talk stonden vooral onderwerpen als verbinding en verbondenheid, meerdere generaties binnen een bedrijf, en de kansen en uitdagingen die corona met zich mee heeft gebracht, centraal. Vertegenwoordigers van vier YNNO-klanten gingen met elkaar in gesprek over diverse thema’s en trends die YNNO signaleerde in de huidige én toekomstige werkomgeving. Deze keer zitten er nieuwe gasten aan tafel en belichten zij dezelfde – en nieuwe – thema’s vanuit hun organisatie en ervaring.

Aanwezig zijn Henny Westdijk – Directeur Services bij Ipse de Bruggen, Walther Huyzen – Hoofd Facilitair Bedrijf bij Aegon, Annemarie Melissen – Projectmanager Real Estate bij Friesland Campina en Jolanda Lijssen – Manager Workspace bij APG maakt deze sessie de groep compleet.

YNNO’s Frederik en Liselotte begeleiden het gesprek.

Thema’s

Deze keer komen dezelfde thema’s aan bod. Eén daarvan is ‘intrapreneurship’; het stimuleren van ondernemerschap van de werknemers binnen de organisatie. Vaak gaat dit hand in hand met ‘autonomie’, waarbij de bal bij de werknemers ligt. Ook hebben we het over meerdere generaties binnen een bedrijf. Hoe verbind je nu al die verschillende normen en waarden en diverse manieren van werken? We hebben het over het openstellen van de werkomgeving voor externen, of een kortere werkweek wenselijk is en wat de mening is over omscholing. Op de agenda staan ook nog thema’s als ‘biophilic design’; het gebruik van natuurelementen binnen de organisatie (kleur, daglicht, meubilair) en ‘realtime data en AI’. Daarnaast hebben de aanwezigen de mogelijkheid om zelf thema’s aan te dragen. Al snel wordt duidelijk wat er zoal bij onze opdrachtgevers speelt.

Liselotte trapt af: “Ik zou graag bij intrapreneurship of autonomie willen beginnen.”

Autonomie

Net als in de vorige sessie blijkt ook nu weer dat voor velen autonomie en intrapreneurship met elkaar samenhangen. Voor Jolanda is autonomie een voorwaarde om andere ontwikkelingen te stimuleren. Bovendien gaat het gepaard met hybride en flexibel werken en dat vraagt uiteindelijk ook om een andere vorm van leiderschap. Jolanda: “Het gaat om gedragsverandering. Ik kies ervoor om naar kantoor te gaan als het voor mij meerwaarde heeft. Soms ga ik als ik de hele dag Teams meetings heb en heb ik ook nog drie waardevolle gesprekken tussendoor kunnen voeren. Maar hoe gaat dat straks?”
Annemarie vult aan: “Bij ons kantoor in Amerika zijn de reisafstanden een ding. Er is een businessgroep die slechts één keer in de paar weken bij elkaar komt, maar dan wel een hele week. Dus het gaat ook om zaken anders organiseren.”

Beiden zijn van mening dat corona persoonlijk leiderschap heeft gestimuleerd. Jolanda: “Nu maken mensen nog heel erg de keus om naar kantoor te gaan als met name hun persoonlijke behoefte ingevuld wordt. Men denkt nog te veel op korte termijn en vooral de gedachte: ‘what’s in it for me?’ is leidend.” Henny is het daarmee eens en voorziet dat dat in de toekomst wel gaat wringen: “Een jaar of zeven geleden hebben wij zelforganisatie geïntroduceerd in de zorg. Onze visie luidde: ‘jullie zijn de professionals, dus je weet eigenlijk zelf het beste hoe dat moet. Volg je eigen opleidingen en organiseer dat met elkaar.’ In het begin ging het goed, maar je ziet langzamerhand meer problemen ontstaan en de vraag is nu of zelforganisatie nog wel zo leuk en effectief is? Ik zie wel een verband met het thuiswerken. Nu is dat nog leuk en werkt het voor velen, maar ik denk dat over drie of vijf jaar jonge mensen hun plek niet weten te vinden. Moet je het niet veel meer kaderen?”

“Men denkt nog te veel op korte termijn en vooral de gedachte: ‘what’s in it for me?’ is leidend.”

Teambelang versus eigenbelang

Autonomie, intrapreneurship en eigen keuzes maken, maar wel binnen kaders. Het gaat immers om het bedrijfsbelang…? Walther: “Ja, bedrijfsbelang staat op één, vervolgens teambelang en dan pas het eigenbelang, maar nu is het andersom. Terwijl een junior medewerker iets kan leren van een senior. En die senior moet dat ook inzien. Autonomie kan ook autonomie van een team zijn. Binnen het team moet er iets gebeuren en dat is de taak van een leidinggevende. Die moet zijn of haar mensen bij elkaar roepen en ervoor zorgen dat ze samen het beste, leukste resultaat en de prettigste manier van samenwerken bereiken.” Jolanda valt hem bij: “We moeten eerst de teams samen met hun leider laten zoeken naar wat ze nodig hebben, op basis van de meerwaarde die zij leveren aan, in mijn geval, APG. Wat hebben we daarvoor nodig qua contacten? Het ene team ontmoet wekelijks, het andere team kan prima eens per kwartaal afspreken.

Medewerkers kunnen zelf keuzes maken binnen kaders die ze samen hebben vastgesteld en die dus niet ven bovenaf zijn opgelegd. Ze moeten wel weten zelf verantwoordelijk te zijn voor de verbinding met hun stakeholders, of je dit vanuit huis doet of niet. Dan krijg je ook hele professionele gesprekken.” Ze zijn het er allen over eens dat het heel belangrijk is om de medewerkers bij het proces te betrekken. Annemarie: “FrieslandCampina heeft gekozen om medewerkers veel vrijheid te geven met als basis teamafspraken. Dat vraagt zowel om ander leiderschap (op output) en legt een hoge verantwoordelijkheid bij medewerkers” Henny: “Op het gebied van leiderschap hebben wij bijeenkomsten waarbij we heel vaak zeggen ‘ik, wij en Ipse de Bruggen’. Wat betekent het voor jou, voor ons team en Ipse de Bruggen als gehele organisatie? Bedrijven die het best over een dergelijke driedeling hebben nagedacht, zullen een competitive advantage hebben.”

“Bedrijfsbelang staat op één, vervolgens teambelang en dan pas het eigenbelang, maar nu is het andersom.”

Purpose

In de eerste Round Table-sessie kwam dit woord vaak ter tafel en ook nu weer blijkt dit een onderwerp te zijn waar men veel mee bezig is. Walther: “Ik vind purpose heel belangrijk. Dat mensen snappen waar ze voor werken en waarom ze daar werken. Als jij nooit meer naar kantoor komt of geen verbinding hebt, dan gebeurt dat te weinig. Dan kun je voor elk bedrijf werken, maar hoe zit het dan in je DNA en snap je wat het bedrijf wil? En als je kijkt naar ons kantoor in Leeuwarden of in Friesland, die zijn doorspekt met de Waddenzee, Friese steden, Elfstedentocht, de taal; dat soort dingen. De mensen die binnenkomen, voelen zich helemaal thuis. Dat wil je terugzien.” Voor Jolanda gaat het om de verbinding tussen purpose, de organisatie en de plek: “Purpose is als je hetgeen waar je trots op bent kunt verbinden aan wat je voelt als je je werk doet. Dus niet alleen als je een prachtig gebouw binnen stapt.

Als mensen bij ons die purpose voelen, dan zetten ze echt dat stapje extra. De next step is om de gebouwen, de facility managers, de service en dienstverlening te koppelen aan purpose.”
Henny is het daar mee eens: “We gaan in het najaar verbouwen en we willen een deel van het kantoor zo inrichten dat de mensen die we daar ontvangen, er komen werken of er een bepaalde training willen doen, die verbinding ook ervaren. Dat ze voelen en snappen waarom het bedrijf bijzonder is. Het is mooi als een kantoor uitstraalt wat bij het bedrijf past.”

“Purpose is als je hetgeen waar je trots op bent kunt verbinden aan wat je voelt als je je werk doet. Dus niet alleen als je een prachtig gebouw binnen stapt.”

Gave gebouwen en placemaking

En zo komen we op het belang van een gebouw. Frederik vraagt waar het onderscheid nu in zit. Henny: “Er moeten elementen in zitten die laten zien hoe bijzonder het bedrijf is waar je bent. Bij ons is het ook een worsteling met de architect om het uniek te laten zijn. We willen vooruit, dus we willen ook iets van de toekomst laten zien. En dan loop je daar rond, je vertelt je nieuwe mensen erover en dan is iedereen trots en heeft het zijn doel bereikt. Maar het gaat om alles wat je organiseert; van hoe je het inricht tot hoe je met elkaar omgaat. Dat zorgt er uiteindelijk voor je een waarde-gedreven iets krijgt.”
Volgens Walther draait het om het ‘wij-gevoel’: “Ik werk bij Aegon, niet bij ING, terwijl ING ook een prachtige omgeving heeft. En alle andere financiële instellingen ook. Maar ik werk daar niet.

Het gaat om identiteit.” Annemarie haakt daarop in: “En branding. Storytelling. Goed weten wie je bent en dat laten zien. In de zoektocht van onze management teams wat een goede balans is tussen thuis werken en op kantoor om de verbinding te houden met het team en bedrijf kijken we ook naar het aanbieden van extra services. Maar uiteindelijk zit het ‘m niet in die barista en mooie planten natuurlijk.” Jolanda tot slot: “Het gebouw is één ding, maar het moet van binnenuit komen. Ik durf te stellen dat wij op dit moment het gaafste gebouw van Nederland hebben, maar het is ook een beetje een marketing-ding. Op de arbeidsmarkt kun je daarmee scoren. Maar het gaat verder dan dat. HR en het hoger management moeten ook het DNA uitdragen. Het gaat uiteindelijk om hoe je het gedrag op lange termijn aangehaakt krijgt. Dat gaat verder dan alleen een mooi, nieuw gebouw neerzetten.”

“In het gebouw moeten elementen zitten die laten zien hoe bijzonder het bedrijf is waar je bent. Het gaat om alles wat je organiseert; van hoe je het inricht tot hoe je met elkaar omgaat.”

Ook nieuwsgierig geworden naar Round Table Talk #1? Deze lees je hier.