vector van vlekkenplan

Het vlekkenplan is een schematisch overzicht van hoe de afdelingen, teams en projecten ten opzichte van elkaar zijn gehuisvest. Met een vlekkenplan weet je ook hoe je afdelingen en algemene ruimten het beste kunt verdelen over de beschikbare vierkante meters van een gebouw. Bij YNNO streven we in onze projecten naar een zo optimaal mogelijke zonering. Buzz en hectiek waar het kan en bijdraagt aan de samenwerking, rust waar nodig. Om zo nieuwe manieren van werken optimaal te ondersteunen. Nu en in de toekomst.

Ieder zijn eigen vlek in het vlekkenplan

Bij de keuze voor activiteitgelateerd werken wordt doorgaans gekozen voor de benadering ‘een eigen vlek’ in plaats van ‘een eigen plek.’ In een traditioneel vlekkenplan wordt iedere vloer of een deel ervan ingericht voor één afdeling, onafhankelijk van de verdeling van de werkstijlen binnen een afdeling. Vervolgens wordt gekeken welke afdelingen het meeste met elkaar samenwerken en dus idealiter dicht bij elkaar moeten liggen.

Andere aanpak: zones in een vlekkenplan

Bij YNNO vinden we dat nieuwe kantoorconcepten om een andere aanpak vragen. De structuur van de organisatie is zeker leidend maar nieuwe manieren van werken vragen om meer dan dat. Zeker als je als organisatie voorbereid wilt zijn op de toekomst. Projectmatig werken is meer en meer aan de orde, net als agile werken. Projecten worden steeds meer afdelingsoverstijgend waardoor samenwerkingsverbanden en teamsamenstellingen continu veranderen. Denken in een vlekkenplan alleen is dan niet meer niet genoeg. Het kan de nieuwe manier van werken zelfs ondermijnen.

Denken in zones per activiteit

Daarom denken we bij YNNO graag in zones. We onderzoeken de werkstijlen van elke afdeling en vertalen deze naar de juiste mix van type werk- en overlegplekken. Per afdeling zoeken we naar de voorzieningen die nodig zijn om een vast ankerpunt te creëren. Daarnaast wordt flexibel gebruik gemaakt van gezamenlijke ruimtes. Op deze manier stimuleer je binnen een vlekkenplan kennisoverdracht en ontmoetingen, zonder het thuisgevoel van medewerkers los te laten.

vlekkenplan maken

Bewezen zones

De opdeling in vlekken en zones varieert van traditioneel naar heel vooruitstrevend. Van ieder zijn eigen ‘vlek’ tot geen enkele vlek meer, waarbij ieder team en zelfs iedere medewerker in het hele gebouw een werkplek kan zoeken. Wij onderzoeken bij al onze opdrachten welk type plan het beste past bij de ambities van de opdrachtgever. De tijdelijke huisvesting van de gemeente Heerlen kent weliswaar afdelingsvlekken maar heeft aparte vloerdelen voor geconcentreerd werk of overleg.

Bij verzekeraar Menzis zitten de mensen die meer aan hun werkplek gebonden zijn verder weg van de centrale functies omdat ze daar minder hoeven te zijn. Medewerkers die veel op pad zijn, hebben hun plek dichter bij de ingang. De gemeente Alkmaar kent geen enkele vlek meer: alle medewerkers werken door het hele pand heen.

vlekkenplan passend bij uw organisatie

Vlekkenplan passend bij uw organisatie

Niet alle organisaties hebben dezelfde overwegingen voor het vaststellen van het vlekkenplan. Bij YNNO helpen wij u de juiste keuzes te maken passend bij uw ambities en budget. We maken een analyse van de werkstijlen en van het sociale netwerk: wie werkt met wie samen. Tijdens de ontwerpfase voeren wij op basis van het vlekkenplan ‘space planning’ uit. Met onze werkplekmatrix berekenen wij in detail hoeveel ruimte de afdelingen en zones nodig hebben. Ook kunt u gebruik maken van een training voor dit verandertraject.


Alle expertises