In vrijwel alle verandertrajecten is het nodig nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Met ervaringsgerichte trainingen kan daarvoor een basis worden gelegd.

Door mensen te helpen op hun werkplek die nieuw verworven vaardigheden ook echt toe te passen, worden trainingen effectiever.

Als je trainingen op die manier inzet, voelen medewerkers zich echt gesteund. Dat komt hun verandervermogen beslist ten goede. In veel gestrande verandertrajecten is te zwaar ingezet op training en te weinig op individuele begeleiding van managers en hun teams.


Alle expertises