haalbaarheidsstudie

Een klant wil een nieuw kantoor of een nieuw kantoorconcept. Dan zijn er meerdere scenario’s mogelijk. In grote lijnen zijn de volgende vragen van belang. In de eerste plaats: Kunnen we de bestaande huisvesting continueren, is er in de markt een optie beschikbaar of wordt het nieuwbouw? Alle mogelijkheden vragen om grondig onderzoek vooraf in de vorm van een haalbaarheidsstudie.

Een nieuwe locatie

Wil de organisatie verhuizen, dan verrichten we eerst een haalbaarheidsstudie voor een locatie. Waar moet de locatie aan voldoen en waar moet deze liggen? Is de ligging strategisch? Ligt de locatie bijvoorbeeld in de stad, langs de snelweg of dichtbij het station? En is deze ook in de toekomst nog aantrekkelijk? Hebben we alles in kaart dan nemen we de financiën onder de loep: wat kost het en wat is er mogelijk binnen het gestelde budget? Is de locatiekeuze gemaakt en kiest een organisatie voor verbouw/nieuwbouw dan gaan we met een architect aan de slag met een ontwerp.

Verbouw van bestaand pand

Kiest een organisatie voor een bestaand pand, of dat nu op de nieuwe locatie is of op de plek waar de organisatie al gehuisvest is, dan doen we een haalbaarheidsstudie voor de verbouwing. In deze studie geven we antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • wat is de bezetting en is er voldoende ruimte voor het aantal medewerkers?
  • past een specifiek kantoorconcept binnen een bepaalde ruimte?
  • in hoeverre sluit het gebouw aan bij de functionele eisen en wensen van de gebruikers?
  • welke technische installaties zoals klimaat- of lichtregeling zijn mogelijk binnen het gebouw?
  • wat is de huidige staat van onderhoud en wat zijn de te verwachten onderhoudskosten?
  • hoe duurzaam is een gebouw of wat is er nodig om het duurzaam te maken?

Business case

We werken in een haalbaarheidsstudie verschillende scenario’s uit en wegen deze af tegen de strategische doelen. We onderzoeken in deze studie of de business case met daarin de doelstellingen van het programma, de kosten en baten en de haalbaarheid van de verschillende opties haalbaar is . Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is een overzicht van mogelijkheden om de van tevoren geformuleerde doelen te behalen met een onderbouwing per mogelijkheid.

Integrale aanpak en Total Cost of Ownership

Voor het nieuwe kantoor of een nieuw kantoorconcept, maken we niet alleen een inschatting van de eerste investeringskosten maar kijken we naar de Total Costs of Ownership (TCO) voor de hele levensduur van het gebouw en van het totale project. Ook toetsen we de doelstellingen voor alle disciplines, huisvesting & werkplek, digitalisering en gedrag & verandering, op hun haalbaarheid. Deze hangen allemaal met elkaar samen want als je medewerkers niet goed begeleidt in het verandertraject, dan slaagt je huisvestingsconcept ook niet.

YNNO als gesprekspartner en expert

We laten u zien welke maatregelen bijdragen aan het realiseren van welke doelstelling, wat de voor- en nadelen of de gevolgen zijn van een bepaalde keuze en welke alternatieven er zijn. Samen met u maken we keuzes en werken we een haalbaarheidsstudie uit in een definitief programma.
Omdat wij volstrekt onafhankelijk zijn, zijn wij een kritische gesprekspartner en een kundige expert richting gebouweigenaren, makelaars en ontwikkelaars. En kunnen wij u belangeloos adviseren en begeleiden bij huur of aankoop van welke locatie dan ook en bij het sluiten van contracten.


Alle expertises