Een uitdaging kent vele oplossingen maar welke oplossing past nu het beste binnen uw organisatie? Om achter dit antwoord te komen voert YNNO voor u een haalbaarheidsonderzoek uit.

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek is om d.m.v. een goede afweging tussen de kosten en de baten tot een werkbare en implementeerbare oplossing te komen.  Tijdens het onderzoek kunnen de volgende producten worden opgeleverd:


Alle expertises