Data-oerwoud

‘Data-gedreven’ is hét buzz word van 2023. Bij een data-gedreven manier van werken wordt er beslist en gestuurd op basis van geanalyseerde data die voortkomt uit organisatieactiviteiten. Talloze rapporten en artikelen beschrijven de voordelen en noodzaak van deze manier van organiseren. Data-gedreven organisaties halen bijvoorbeeld betere bedrijfsresultaten, zij zijn 8% winstgevender en 5% productiever dan hun concurrenten. Ook managers onderschrijven het belang ervan: een meerderheid (81%) geeft aan dat data centraal moeten staan in besluitvorming¹.

Navigeren door het data-oerwoud

Wereldwijd groeit de hoeveelheid beschikbare data exponentieel: van 45 zetabyte in 2019 tot een verwachte 175 zetabyte in 2025². Deze enorme hoeveelheid en beschikbaarheid roepen bij organisaties veel vragen op. Hoe navigeren we in die overload aan informatie? Waar moeten we op richten om de waarde van data te grijpen en bégrijpen, in het licht van de organisatiestrategie? Is de vraagstelling goed en het doel duidelijk, dan kun je bepalen waar je moet zoeken, of de gegevens relevant zijn en welke je aan elkaar moet koppelen om tot nuttige en bruikbare inzichten te komen. Vervolgens kunnen er dan keuzes en beslissingen gemaakt worden wat er met die data dient te gebeuren.

Moeten we massaal data-gedreven worden?

Data lijkt dus het nieuwe goud. Maar betekent dit dat we hier massaal op moeten aanhaken en allemaal ‘data-gedreven’ moeten worden? Dat is nog maar de vraag. Data-gedrevenheid is namelijk geen doel op zich, maar een middel. De gegevens kunnen zeker waardevol zijn voor een organisatie, maar alleen ze worden ingezet als een verrijking van de organisatiestrategie en wanneer de data-analyse actief bijdraagt aan het behalen de bedrijfsdoelen. Data gedreven zijn is alleen effectief als de visie voorop staat.

Laat je leiden door werk-gerelateerde trends

De wereld van werk is in ontwikkeling. Daarom is het essentieel om data-gedrevenheid te koppelen aan de continu veranderende (competitieve) context waarin je als organisatie opereert. Laat je hierbij dus leiden door zowel interne als externe ontwikkelingen. Bij YNNO bestuderen we deze wereld van werk en vertalen we brede trends naar concrete en organisatie-specifieke inzichten, zo ook op het gebied van data-gedreven organiseren. Op dit vlak signaleren wij de volgende actuele ontwikkelingen:

  1. Hybride werken: Hybride werken heeft geleid tot een explosieve toename in het gebruik van digitale samenwerkingsplatformen. Dit gebruik ontsluit grote hoeveelheden data. Tegelijkertijd vraagt de combinatie van digitaal en fysiek samenwerken om slimme inzichten om het werkconcept te optimaliseren.
  2. Digitalisering en Internet of Things (IoT): Leveranciers richten platforms steeds beter in op het genereren en ontsluiten van data, denk bijvoorbeeld aan Microsoft Viva. Daarnaast is de afgelopen jaren de ontwikkeling en bruikbaarheid van sensoren en andere IoT-technologie versneld en sterk toegenomen, waardoor de toepassingen toegankelijker en betaalbaarder worden.
  3. Employee Experience (EX) en War for Talent: De arbeidsmarkt is op hol geslagen. De werknemer heeft de werkgevers voor het uitkiezen, in plaats van andersom. Aantrekkelijk werkgeverschap is daarom essentieel. Organisaties met de beste employee experience winnen de slag om de werknemer.
  4. Flexibiliteit: De economische instabiliteit en inflatie vraagt om flexibiliteit, grip op de kosten en het steeds beter en sneller aanpassen van de bedrijfsvoering wanneer de omstandigheden wijzigen.

De meerwaarde van data voor jouw organisatie

Enerzijds stellen deze trends organisaties voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld wat betreft verbinding, betrokkenheid en samenwerking, maar ook wat kostenbeheer en productiviteit betreft. Anderzijds betekenen deze ontwikkelingen juist dat nú de tijd is om aan slag te gaan; ze bieden de juiste technologische context, data en tools om slimme inzichten over het werk en de werkomgeving te vergaren. Het is dus zaak om alle organisatie-data te benutten en de databronnen samen te brengen om tot slimme inzichten, overzichtelijke rapportages en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten te komen.

Wij kunnen helpen door een visie te vormen op de meerwaarde van data voor jouw doelstellingen en deze te vertalen naar de praktijk. Meer weten over onze aanpak? Wil jij jouw wereld van werk ook beter, effectiever en gezonder maken door gebruik te maken van de beschikbare data in jouw organisatie? Neem dan contact op met Marc Gravekamp of Anne Zandberg.

 

 


¹ Papudesu, 2021; Keboola, 2021; EY
² https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/dataage-idc-report-07-2020.pdf