Samenwerken bij Youmeet

Sterke teams helpen elkaar én de organisatie verder. Ieder team bestaat uit personen die allemaal andere drijfveren hebben. Door deze inzichtelijk te maken ontstaat er wederzijds begrip en saamhorigheid, wat de samenwerking bevordert. Bij YNNO gebruiken wij hier de methodiek van Profile Dynamics (PD) voor en deze aanpak bleek voor een nieuw scrumteam bij 1DigitalNL dé kickstart voor een hechter team met betere prestaties.

Energie en weerstand

Het zelforganiserende ontwikkelteam, bestaande uit negen individuen, stond aan de start van een omvangrijk project. De teamleden hadden nog weinig werkervaring met elkaar, waardoor ze in een vroeg stadium tegen een aantal uitdagingen aanliepen. De projectleider schakelde de hulp in van YNNO’s gedrag- en veranderingsadviseurs. Het doel? De samenwerking verbeteren, het team optimaliseren en eventuele blokkades opheffen. Met PD wordt op individueel vlak duidelijk wat men drijft en waar men energie van krijgt, maar ook welke aspecten in de werkomgeving weerstand oproepen. Als team kom je erachter hoe je elkaar vervolgens kunt versterken, hoe je goed met elkaar kunt samenwerken en waar eventuele valkuilen zitten.

Van individu naar team

De sessies leverden bruikbare inzichten op. Na uitleg over de methodiek diende een ingevulde vragenlijst als basis om in gesprek te gaan over de individuele drijfveren en om bewustwording te creëren over de teamsamenstelling. Wat zie je in jouw profiel, wat valt je op bij je teamleden, welke overeenkomsten en verschillen kun je onderscheiden? Daarna lag de focus op het teamprofiel. Met een interactieve sessie waarbij Lego Serious Play werd ingezet, werd de samenwerking binnen het team en de context waarin het team functioneert op een creatieve manier vormgegeven. Hoe communiceert men met elkaar? Hoe kun je elkaars talenten versterken? Hoe verbeteren we de samenwerking? Door modellen te bouwen, toelichtende verhalen aan te horen en vragen te stellen, creëerden de teamleden wederzijds begrip en kregen zij inzicht in uitdagingen en sterktes en zwaktes. De gebouwde beschermende dammen en verbindende bruggen stonden symbool voor een sterk en solide 1DigitalNL-team.

Geen eenmalige interventie

De sessies werden als ontzettend positief en waardevol ervaren. Al snel stond er een sterk, saamhorig team en werden er belangrijke actiepunten opgesteld. Ook voor de projectleider was het zinvol om inzicht te krijgen in de werkwijze en stijl binnen het team, hoe de teamleden afzonderlijk en samen opereren en vooral hoe je van elkaar kunt leren en het gedrag daarop aan te passen is. Omdat ieder team aan groei of verandering in samenstelling onderhevig is door in- en uitstroom van mensen, is het nuttig om dergelijke sessies vaker gedurende het hele traject in te zetten en niet alleen als start-instrument of bij wijze van kick-off. Deze methodiek stelt ieder team in staat om te blijven anticiperen op een veranderende dynamiek.

Meer weten over het verbeteren en versterken van teams? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen er graag meer over!