Thales Nederland heeft de BNA Beste Gebouw van het Jaar Publieksprijs 2015 gewonnen. BNA Beste Gebouw van het Jaar is een architectuurprijs van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit jaar werden in totaal 120 gebouwen ingezonden, waarvan er uiteindelijk negen zijn genomineerd. Dat Thales in deze verkiezing de Publieksprijs heeft gewonnen is een hele mooie publiekelijke erkenning van een prachtig gebouw. YNNO heeft ook een rol gespeeld bij de realisatie van dit mooie project.

Thales Nederland was met het Smart Working@Thales project bezig met slimmere manieren van werken. Thales wilde met het project de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie verbeteren door de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de medewerkers zelf te leggen. Het project heeft voor vernieuwingen in de huisvesting en de ICT gezorgd en wil daardoor nadrukkelijk het werken in teams, onderlinge communicatie en kennisdeling stimuleren. Een terechte winnaar dus!

Meer informatie vind je hier.