Hoe ervaren medewerkers en bezoekers uw organisatie? Krijg je van tevoren alle benodigde informatie over de afspraak en bereikbaarheid, word je vriendelijk welkom geheten en wegwijs gemaakt bij de entree en drink je bij de espressobar de lekkerste, met zorg gemaakte koffie?

Facility Management: beleving van dienstverlening telt

Organisaties en medewerkers hechten steeds meer waarde aan de beleving en de verwachting van hun klanten. Productgericht denken maakt plaats voor klantgericht handelen: het product of de dienst zelf is steeds minder relevant, de beleving van de dienstverlening des te meer. Het gaat niet meer alleen om de kwaliteit van de schoonmaak, het klimaatsysteem en de koffie. Uiteindelijk is het doel van een facilitair concept om de gewenste manier van flexibel werken zo goed mogelijk te ondersteunen. En dus zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de wensen en behoeften van de klant.

Gastvrijheid als onderdeel van facilitair concept

Daarnaast zijn ruimten en gebouwen niet meer eenduidig en herkenbaar met een vaste entree, een gang en kantoren in hokjes. Steeds vaker worden verschillende functies in een ruimte gecombineerd met een diversiteit aan werkvormen. Je weg vinden in een gebouw is niet meer vanzelfsprekend. Dit alles maakt een goed facilitair concept, met een gastvrije en vriendelijke ontvangst als onderdeel daarvan, relevanter dan ooit.

Iedereen draagt bij aan beleving

Facility Management heeft de ambitie om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Door te sturen op de meerwaarde van de gehele werkomgeving en te focussen op zaken die echt waarde toevoegen. Niet alleen voor een betere dienstverlening maar ook om efficiënt om te gaan met middelen en tijd. De kantooromgeving, de kwaliteit van dienstverlening en de daarbij passende houding van alle medewerkers dragen bij aan beleving. Het is dus niet meer alleen de receptioniste die je vriendelijk welkom heet of de facilitair manager die zorgt dat alles goed functioneert. Iedere medewerker vervult als het ware de rol van gastheer of -vrouw.

Een facilitair concept dat past bij de organisatiestrategie en -identiteit

Hoe realiseer je dat, zo’n werkomgeving? Die past bij de strategie en de identiteit van de organisatie? En die toekomstproof is? Om uw organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen, stellen wij in nauwe samenwerking met de facilitaire afdeling een facilitair concept op.

Facilitair concept: van activiteiten en processen tot kosten

In het concept worden de verschillende facilitaire activiteiten en processen (gastenservice, vergaderservice), restauratieve voorzieningen (catering, automaten), schoonmaak, beveiliging, ruimtebeheer (groen, kunst) in hun samenhang beschreven. We leggen vast wat u uw bezoekers en medewerkers wilt bieden, wat het gewenste serviceniveau is en hoe we dat kunnen bereiken tegen de juiste kosten. Onderdeel van de conceptontwikkeling is een raming van de investerings- en exploitatielasten. De eisen worden uitgewerkt in facilitaire programma’s, zowel de ruimtelijke consequenties en het serviceniveau.


Alle expertises