Om uw organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen, kunnen wij in nauwe samenwerking met de facilitaire afdeling een facilitair concept opstellen, inclusief een beschrijving van de organisatie die daarvoor nodig is. Goed ontworpen facilitaire concepten ondersteunen het ambitieniveau dat in de geformuleerde drijfveren van een project is vastgelegd.

In een facilitaire formule worden de verschillende facilitaire activiteiten (gastenservice, vergaderservice, restauratieve voorzieningen (catering, automaten), schoonmaak, beveiliging, ruimtebeheer, groen, kunst et cetera) in hun samenhang vastgelegd. Hierin wordt bepaald wat u uw gasten wilt bieden en wat het gewenste serviceniveau is. Onderdeel van de conceptontwikkeling is een raming van de investerings- en exploitatielasten.

De formules worden uitgewerkt in facilitaire PvE`s, zowel de ruimtelijke consequenties en het serviceniveau.


Alle expertises