De individuele begeleiding van eerstelijnsmanagers en hun teams vormt de kern van de YNNO aanpak van gedragsverandering bij nieuwe manieren van werken.

We gaan het gesprek aan. We zorgen ervoor dat we begrijpen waar het team voor staat. We gaan na wat de belangrijkste knelpunten zijn voor de adoptie van het nieuwe werkconcept. We leggen de verantwoordelijkheid voor de verandering in de lijn. We bieden hoogwaardige begeleiding op maat. Zodat het management die verantwoordelijkheid ook waar kan maken. We vragen input voor de detailuitwerking van het werkconcept. We inventariseren de behoefte aan ‘specials’, praktische ondersteuning en training. We slaan een brug tussen het project- of programmateam en de staande organisatie.

Project- en programmateams zijn vaak te veel gericht op het zo standaard mogelijk uitrollen van het werkconcept. Daar staat tegenover dat managers en medewerkers meestal de uniciteit van hun behoeften zwaar overschatten. Die twee werelden brengen we dichter bij elkaar door van beide posities de scherpste kantjes af te halen.

 


Alle expertises