Juist het tot uitvoering brengen van een nieuw concept en het begeleiden van organisaties is een kracht van YNNO. Het zorg dragen voor een goede ‘landing’ op de nieuwe werkplek door middel van een soepele verhuizing en goed werkende facilitaire voorzieningen is hier een belangrijk onderdeel van. Dit begint bij een gedegen voorbereiding: het vaststellen van het meest optimale vlekkenplan voor de eindsituatie en het in kaart brengen van de vereiste verhuisbewegingen.

Een verhuizing is een complexe zaak waar veel bij komt kijken. Niet alleen de mensen moeten worden verhuisd, ook al hun spullen en de ICT moet naar de nieuwe locatie. Daarnaast is er vaak sprake van tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing, wat zorgt voor een extra verhuisbeweging. Op basis van de space planning en het vlekkenplan bepalen we samen met u, en eventueel de organisatie, wie waar komt te zitten. We inventariseren speciale behoeften, maken de planning en sturen de verhuizers aan. Wij zorgen dat uw mensen zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de verhuizing en dat ze een warm welkom krijgen op hun nieuwe werkplek.


Alle expertises