Slim gebouw (smart building) stimuleert met innovatieve technieken een nieuwe manier van werken

Wat is smart building?

Een smart building is een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren. De doelmatige inrichting en alle daarin toegepaste slimme technieken samen zorgen ervoor dat de gebruikers optimaal kunnen functioneren en presteren. Daarmee is een smart building de ideale omgeving voor ‘het nieuwe werken’. Als de gebruikers alle mogelijkheden benutten die hun werk vergemakkelijken, zullen de prestaties van het collectief verbeteren. Slimme gebouwen zijn daarom dé omgeving om van taakgericht werken op flexibele werkplekken (flexwerken) een succes te maken.

Slimme innovatieve technieken hebben niet alleen een positief gevolg voor de prestaties van mensen op de werkvloer. Ook voor het beheer van het gebouw zelf bieden ze nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van energiebeheersing, klimaat, licht en doelmatig ruimtegebruik. Zo dragen alle resultaten van innovatieve technieken in een smart building tezamen bij aan het totale rendement van de organisatie. Een smart building is geen doel op zich maar een middel om de doelstellingen van de organisatie te behalen.

Smart buildings zijn een nieuw fenomeen waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan en de mogelijkheden dagelijks worden uitgebreid. Wat vandaag smart is, kan morgen alweer zijn achterhaald door een innovatie.

Wat maakt een gebouw een smart building?

Een gebouw – nieuw, bestaand, te verbouwen of te renoveren – wordt slim als daarin innovatieve technieken worden geïntegreerd die het gebruik en beheer ervan optimaliseren. En elk gebouw heeft zijn eigen potentie en randvoorwaarden.

YNNO is onderscheidend door haar integrale aanpak waardoor alle innovatieve technieken tezamen voor een versterkend effect zorgen. Als van een ‘gewoon gebouw’ een smart building wordt gemaakt, gelden voor veel organisaties en bedrijven dezelfde vragen: hoe kunnen innovatieve technieken in het gebouw ons helpen.

  • duurzamer te zijn,
  • minder energie te gebruiken,
  • sneller of beter ons werk te doen,
  • efficiënter verbinding te maken met collega’s, relaties en klanten,
  • beter te weten waar iedereen zich bevindt.

 

smart building met innovatieve technieken

Welke onderdelen onderscheiden we bij de zoektocht naar de mogelijkheden?

Bij de transitie van bestaande gebouwen en de ontwikkeling van een nieuw gebouw tot een smart building integreren wij innovatieve technieken ter ondersteuning en bevordering van:

  •  slim (samen)werken,
  •  slim faciliteren,
  •  slim beheren.
Slim (samen)werken

Bij de inrichting van de werkplek voorziet een smart building in een inspirerende omgeving waarin de medewerker maximaal invloed kan uitoefenen op het klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid), licht, akoestiek, de ergonomie (zittend of staand werken) en de informatietechnologie. Werktafels herkennen de gebruiker en passen zich aan aan diens persoonlijke instellingen. Het werkblad bevat geïntegreerde (draadloze) laders voor smartphones en tablets.

Vergaderplekken beschikken over presentatieschermen, camera’s voor videoconferenties en bekabelde of draadloze aansluitmogelijkheden. Bij binnenkomst in het gebouw wordt de gebruiker of bezoeker herkend en is de werkplek afgestemd op het persoonlijke profiel dat de gebruiker heeft ingesteld. Of vindt de medewerker de beste plek voor het werk dat hij die dag wil doen. Op basis van sensoren en inlog op de werkplek verkrijgt men inzicht in vrije plaatsen en wie waar zit.

Slim faciliteren

Onder slim faciliteren verstaan we alle vormen van dienstverlening die met innovatieve technieken het werk en verblijf in het gebouw ondersteunen.  Dit varieert van receptie tot huishoudelijke diensten, van klimaat tot beveiliging en van parkeerbeheer tot en met de routing door het gebouw. Bij aankomst worden kentekens van voertuigen herkend en worden de bestuurders naar persoonlijk gereserveerde en gemarkeerde vrije parkeerplaatsen geleid. De entree voorziet in een gemakkelijke identificatie en registratie voor het betreden van het gebouw. De systemen voorzien in het toepassen van telereceptie, waarbij – op afstand – badges worden verstrekt, adviezen en routes voor het bezoek worden aangeboden en ruimtes worden ontsloten. Of gasten melden zich bij de hospitality robot – een eyecatcher in de ontvangsthal – wiens touchscreen de bezoeker op weg helpt. De video wall informeert je over de actualiteit in de organisatie en de mogelijkheden in het gebouw. De schermen geven ook informatie over bijvoorbeeld openbaar vervoer.

De smartphone speelt een sleutelrol in een smart building. Daarmee wordt de gebruiker herkend, krijgt hij toegang tot het gebouw, reserveert of opent hij ruimtes, vindt hij collega’s, betaalt hij voor lunch en opent hij zijn locker. Ook die zijn intelligent; ze herkennen medewerkers via een slimme badge of via hun smartphone, waarmee ze hun persoonlijke opbergplaats openen en sluiten. Sensoren ‘zien’ waar mensen zich bevinden of waar ze idealiter samenkomen voor interactie. Op deze ‘touchpoints’ worden voorzieningen gemaakt die mensen in hun ontmoeting ondersteunen.

Slim beheren

In een smart building zijn talloze (verborgen) technieken en sensoren verwerkt waarmee het gebouw kan worden beheerd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam energiebeheer en efficiënt ruimtegebruik. Doordat talloze sensoren op verdiepingen en afdeling waarnemen in welke ruimtes mensen zich bevinden, kunnen ruimten met een lage bezetting tijdelijk worden gesloten wat energiebesparing oplevert.

Wat doet een smart building met zijn gebruikers?

Om een gebouw slim te maken, moet het – als het ware – kunnen communiceren met zijn gebruikers. Het moet kunnen ‘aanvoelen’ en invullen wat de behoeften zijn van gebruikersgroepen of individuen. Welbevinden valt of staat bij welkom zijn. Dat geldt voor medewerkers en voor bezoekers. Daarom is hospitality – gastvrijheid – een wezenlijk onderdeel van het nieuwe werken in slimme gebouwen. Waar je welkom bent, wil je zijn. Bij het ontwerpen van smart buildings koppelt YNNO het welzijn van de gebruiker aan de techniek binnen het pand.

 

hospitality is een wezenlijk onderdeel van smart building

Hoe pakt YNNO het traject – samen met u – aan?

Bij elke transitie van een ‘gewoon’ gebouw naar een smart building gaat YNNO steevast uit van de wensen en ambities van de klant, diens financiële randvoorwaarden en de potentie van het gebouw. Elk traject is maatwerk. Elke organisatie heeft haar eigen drijfveren en specifieke werkstijl.

Voor de inventarisatie van de specifieke behoeften en wensen worden de specialisten van uw organisatie – zoals op het gebied van human resources, informatie- en communicatietechnologie, facilitair, vastgoed – bijeengebracht. In deze interdisciplinaire inspiratiesessie presenteren wij alle mogelijke innovatieve technieken en geven uw specialisten aan welke onderdelen wenselijk, belangrijk of noodzakelijk zijn. Ook de (financiële) haalbaarheid wordt in ogenschouw genomen.

YNNO vertaalt deze visie en ambities in ontwerpuitgangspunten en verwerkt die in een business case of een programma van eisen. Daarin worden de voorziene kosten en de beoogde voordelen (resultaten) van de transitie naar een smart building in kaart gebracht.

YNNO kent de leveranciers die de ambities van de organisatie kunnen vertalen in innovatieve technieken. YNNO selecteert desgewenst deze bedrijven en schakelt ze in voor de realisatie.

Voor YNNO is de transitie van een ‘gewoon gebouw’ naar een slim gebouw pas geslaagd wanneer de implementatie van alle innovatieve technieken ook is omarmd door de gebruikers. Een smart building werkt pas als de mensen erin en ermee werken. YNNO gelooft dat smart buildings van duurzame betekenis zijn voor de prestaties van bedrijven en organisaties.

Graag delen wij onze visie met u en informeren wij u over de smart building projecten van YNNO.

Meer weten over Smart Building?

Stuur ons uw vraag via onderstaand formulier, of maak direct een afspraak. Onze specialisten Igno Overklift en Frederik van Steenbergen vertellen u graag meer over Smart Building en hoe YNNO uw organisatie verder kan helpen.


Alle expertises