De meeste organisaties streven naar efficiƫntere, effectievere en flexibelere processen, betere kwaliteit en meer service aan de klant. Dat is nodig om de concurrentie voor te blijven of om aan de steeds hogere verwachtingen van burgers en bestuurders te voldoen.

Procesbeschrijving en -analyse is een van de eerste activiteiten op het pad naar betere prestaties. Daarbij worden bij voorkeur eigen medewerkers betrokken.

YNNO kan u helpen bij deze uitdaging. Afhankelijk van het doel en de doelgroep handteren wij een conventionele of juist een meer innovatieve methode voor beschrijving en analyse:


Alle expertises