Procesbeschrijving is de eerste activiteit op het pad naar betere prestaties. Een beproefde methodiek hiervoor is het beschrijven van processen m.b.v. Swimming Lanes,

WAT IS EEN SWIMMING LANE?

Een Swimming Lane is een stroomschema van een proces waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende actoren. Per actor worden de subprocessen, activiteiten en verantwoordelijkheden in kaart gebracht. Daarmee worden de volgordelijkheid en de overdacht momenten mooi duidelijk.

WAAROM PROCESBESCHRIJVINGEN M.B.V. SWIMMING LANES?

De kracht van Swimming Lanes is zijn visuele presentatie van het werk op een manier die voor iedereen vrijwel direct duidelijk is. Swimming Lanes kunnen zowel voor de huidige als toekomstige processen schematisch inzichtelijk maken welke activiteiten per actor uit het proces, worden uitgevoerd. Omdat de activiteiten per actor gegroepeerd zijn, is in een oogopslag duidelijk wat de betrokkenheid van de actor bij het proces is.

Op basis van deze indeling kan relatief simpel:

  • Capaciteitsberekening per actor worden uitgevoerd (volume maal bewerkingstijd)
  • Eisen per actor worden opgesteld (bijv. in de vorm van functieprofielen)
  • Inzicht worden verkregen in het aantal overdrachtsmomenten (tussen de actoren)
  • Knelpunten worden geanalyseerd
  • Het verbeterpotentieel inzichtelijk worden gemaakt

Alle expertises