Organisaties in de publieke sector krijgen vaak te maken met (Europese) aanbestedingen.

Dit heeft als doel het besparen van publieke gelden, waarbij het uitgangspunt is dat het aanbiedingsproces objectief, transparant en non-discriminatoir dient te gebeuren. Het goed uitvoeren van een aanbestedingstraject vereist daarom inhoudelijke kennis, marktkennis en kennis van wet- en regelgeving die geldt voor aanbestedingsprocedures. YNNO kan u in samenwerking met uw inkooporganisatie hierin begeleiden en ontzorgen gedurende het gehele aanbestedingsproces.


Alle expertises