Evelien Verhoeks

Verandering begint met afsluiten, verliezen en loslaten. De impact die een verandering heeft en welke emoties hier bij loskomen is bij eenieder verschillend. Dit zie je heel goed terug wanneer bijvoorbeeld de werkomgeving wordt veranderd. Afscheid nemen van de werkomgeving zoals je die kende, loslaten van je eigen vaste werkplek en in het begin nog niet duidelijk hebben wat de verandering precies betekent en wat je ervoor terug gaat krijgen. De nadelen worden gevoeld, maar de voordelen nog niet. Daarom is het cruciaal om te blijven uitleggen waarom de verandering noodzakelijk is en tegelijkertijd begrip te tonen voor het effect dat de verandering heeft.

Dit is allesbehalve eenvoudig. Mensen zijn heel verschillend. Persoonlijkheid, waarden, drijfveren, belangen, het komt allemaal om de hoek kijken wanneer je mensen mee wilt krijgen in een verandering.

Als adviseur gedrag en verandering heb ik aandacht voor het veranderproces van het team en het individu en tegelijkertijd oog voor de belangen en ambities van de organisatie. Gefascineerd door de verschillen tussen de mensen en het zien van de kracht die zit in het benutten van deze verschillen, zorg ik graag voor verbinding tussen partijen. Iedereen doet ertoe en het is goed om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Als ik zie dat er een betere samenwerking ontstaat of dat mensen uiteindelijk blij worden van de verandering, dan zorgt dit bij mij voor mijn werkgeluk. Ik help graag bij het doorbreken van patronen en creëren van beweging, waarbij elk stapje telt. Want wat voor de één een kleine stap is, kan voor de ander een hele grote zijn.

Evelien Verhoeks