De basis van onze methodiek voor werkplekmetingen is gelegd in de jaren ‘90 in onze zogenaamde methode ‘User Research’. Dit houdt in dat de ontwikkeling van een passende werkomgeving begint bij de analyse van het werk van de kantoormedewerker(s).

YNNO heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van de metingen. Door de bezettingsgraad te meten, wordt bepaald hoe intensief de werk- en vergaderplekken worden gebruikt. Door de benuttingsgraad (aard van de activiteit op de werkplek) te meten wordt het activiteitenpatroon op deze werkplekken in kaart gebracht. Er zijn meerdere bureaus in de markt die tijdmetingen verrichten.

De toegevoegde waarde van YNNO zit in het feit dat voor ons de tijdmetingen altijd een van de instrumenten is bij het opzetten van een lange termijn huisvestingsplan of een werkplekstrategie. Wij kunnen als geen ander de data (helpen) interpreteren en vertalen in een advies over bijvoorbeeld de werkplekfactor, m²-behoefte en het opstellen van een programma van eisen.


Alle expertises