Om tot een passende nieuwe manier van werken te komen, is het zaak de huidige manier van werken te doorgronden. De Value Network Analysis (VNA) zetten we in als het nodig is de werkprocessen gedetailleerd in kaart te brengen.

De focus ligt daarbij op de patronen van samenwerking en kennisuitwisseling. Want steeds meer organisaties gaan er vanuit dat juist samenwerking en kennisuitwisseling over de grenzen van teams en afdelingen nodig is om voor klanten, opdrachtgevers en burgers ook op langere termijn relevant te blijven.

Het resultaat van de Value Network Analysis is een grafische weergave van de patronen van samenwerking en kennisuitwisseling en de waarde die daarmee wordt gecreĆ«erd. De analyse wordt samen met de betrokkenen uitgevoerd. Zodoende ontstaat een gedeeld beeld. En een ideale ‘praatplaat’ die gebruikt kan worden bij de herdefinitie en het herontwerp van werkprocessen en de (digitale)werkomgeving.


Alle expertises