Intensivering van het tijd en plaatsonafhankelijk werken ofwel mobiel werken, maakt tegenwoordig vrijwel altijd deel uit van een nieuwe manier van werken. Dat is logisch, steeds meer bedrijven werken digitaal werken, waardoor programma’s en gegevens overal beschikbaar zijn.

Het aantal functies die gebonden zijn aan een specifieke locatie of tijd nemen dan ook steeds meer af. Het invoeren van flexibel werken roept in veel organisaties vragen op rond sociale aspecten als bereikbaarheid en teamspirit. Maar ook rond meer formele, arbeidsrechtelijke aspecten zoals bijvoorbeeld Arbo-verantwoordelijkheid. Daarnaast blijkt nogal eens dat de jaarlijkse HR-cyclus naar een hoger plan gebracht moet worden om tot resultaatafspraken te komen die zowel managers als medewerkers voldoende houvast bieden bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

YNNO helpt tot oplossingen te komen waarin zowel werknemers als de werkgever de mogelijkheden die plaats- en tijdonafhankelijk biedt optimaal te benutten.


Alle expertises