Het straatinterview, ook wel vox-pop genoemd, is een veel gebruikt journalistiek format. YNNO gebruikt dit format om in korte tijd een aansprekend beeld te schetsen van wat er onder medewerkers leeft over een specifiek aspecten van een nieuwe manier van werken.

We interviewen medewerkers terloops en in een informele setting. Die interviews worden op video vastgelegd. Hun meest veelzeggende uitspraken worden tot een korte videoclip gemonteerd. We letten goed op dat verschillende invalshoeken en uiteenlopende persoonlijke meningen naar voren worden gebracht.

Want een vox-pop is beslist geen plat promotiefilmpje. Het is een beproefd middel en een krachtige interventie om de oordeelsvorming over een aspect van een nieuwe manier van werken naar een hoger plan te brengen.


Alle expertises