De mogelijkheden om middels IT uw interne organisatie en uw dienstverlening te ondersteunen ontwikkelen zich in een razend tempo. Organisaties worstelen vaak met het bijhouden van dit tempo en het tegelijkertijd onderhouden van het IT-landschap.

Wanneer de balans enige tijd uit het oog wordt verloren, ontstaat het risico op versnippering van de aangeboden diensten, aanbod dat achterloopt bij de vraag en ongecontroleerd individueel gebruik van (online) apps. YNNO voert graag een analyse met u uit, waarbij het huidige IT-landschap, de huidige en toekomstige behoefte in kaart worden gebracht.

Dit doen we met enkele interviews, eventueel aangevuld met een workshop. Het resultaat is een gap-analyse en een roadmap die een route uitstippelt om de op middellange termijn binnen de gekozen strategie en het beschikbare budget tot een passend IT-landschap te komen. Zodat uw IT-landschap uw organisatie het realiseren van uw ambities optimaal ondersteunt.


Alle expertises