Voordat gestart wordt met het uitvoeren van het project zal een Plan van Aanpak (PvA) of een projectplan moeten worden opgesteld.

Dit Projectplan beschrijft de strategie voor bijvoorbeeld het verkrijgen van de gewenste locatie, het selecteren van de juiste architect/ontwerper, het begeleiden van de te verrichten ontwerpactiviteiten en de implementatie.

In dit Projectplan zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • De definitie van het projectresultaat en eventuele samenhang met andere projecten.
  • De structuur van een projectorganisatie waarin per (deel)project de taken en bevoegdheden worden omschreven.
  • Een globaal communicatieplan (intern en extern) met daarin de omschrijving van de projectomgeving, doelstellingen, strategie, middelen en communicatiemomenten.
  • Een planning met daarin de verschillende fasen, beslismomenten en uitvoering.
  • Een plan voor de beheersing van het budget en de kosten.
  • Een plan voor de bewaking van kwaliteit en een inventarisatie van valkuilen en risico’s.

Alle expertises