De projectmanagers van YNNO geloven niet in de stelling ‘een goede projectmanager kan elk project managen’.

Onze projectmanagers kiezen bewust voor projecten waarvan de resultaten bij moeten dragen aan de transitie naar een nieuw manier van werken. Natuurlijk,  ze zijn resultaatgericht. Maar ze staren zich niet blind op het projectresultaat. Omdat ze zich realiseren dat het projectresultaat een hoger doel dient; bijdragen aan de transitie naar een nieuwe manier van werken.

Dat vraagt om een andere aanpak. Bijvoorbeeld: meer inbreng en betrokkenheid van de gebruikers van het projectresultaat dan strikt genomen noodzakelijk is. Een scherp oog voor de context van het project. En aanvoelen hoe mensen reageren op ingrijpende veranderingen in hun werk.  Daar zijn niet alle projectmanagers voor in de wieg gelegd. Die van YNNO wel.


Alle expertises