Praktische ondersteuning is de aangewezen manier om managers en medewerkers te helpen die wel anders willen gaan werken, maar die daarbij tegen praktische knelpunten aanlopen.

Hulp bij het reduceren van het aantal meters persoonlijk archief. Of bij intensivering van het gebruik van systemen voor digitale kennisdeling bijvoorbeeld. Je stimuleert de zelfwerkzaamheid door de strategische inzet van extra handjes en/of specifieke kennis en ervaring. Praktische ondersteuning is primair gericht op ‘getting things done’, maar met een belangrijke spin off in termen van perceptie en acceptatie van de nieuwe manier van werken.


Alle expertises