Bij een verantwoorde go/no go beslissing voor een nieuwe manier van werken hoort een businesscase. Vaak volstaat een raming op hoofdlijnen. Soms is een meer gedetailleerde analyse nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om strategische keuzes met betrekking tot huisvesting of investeringen in ICT.

In alle gevallen is het van belang dat niet alleen de gemakkelijk kwantificeerbare kosten en baten in kaart worden gebracht. In veel gevallen zijn de lastig kwantificeerbare, kwalitatieve aspecten net zo goed van belang. Zoals bijvoorbeeld ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ of ‘imago bij onze ketenpartners’.

YNNO maakt businesscases zo veel mogelijk in nauwe samenwerking met uw eigen medewerkers en op basis van al beschikbare informatie. Wij hebben de ervaring, de formats en de kentallen om trefzeker kosten en baten te kunnen wegen.


Alle expertises