De transitie naar een nieuwe manier van werken is in vrijwel alle gevallen een eenmalige, unieke opgave. De lessons learned  van een evaluatie achteraf  zijn daarmee vaak van beperkte waarde. Waar het op aankomt is tussentijdse monitoring middels workshops, observaties, metingen en/of surveys.

Het is zaak in alle fases van een transitie naar een nieuw manier van werken de vinger goed aan de pols te houden. En die monitoring stopt niet nadat een nieuwe fysieke of digitale werkomgeving is opgeleverd. In tegendeel. Juist daarna is het belangrijk medewerkers en managers te begeleiden bij het feitelijk gebruik.

Door die begeleiding wordt als vanzelf duidelijk op welke punten het realiseerde ontwerp alsnog aanpassing behoeft. Als een nieuwe manier van werken gefaseerd wordt uitgerold, is het juist wel zinvol na afronding van een fase lessons learned te formuleren.


Alle expertises