Elke gebruiker van een (digitale) werkomgeving is uniek als het gaat om zijn of haar behoeften om goed en prettig te werken. One size misfits all.

Maar in de praktijk blijkt dat die behoeften – tot op zekere hoogte – logisch samenvallen met de rol die ze in de organisatie vervullen. Het definiĆ«ren van gebruikersgroepen staat centraal in onze aanpak van vernieuwing van (digitale) werkomgevingen.

Voor elke organisatie stellen we opnieuw vast welke parameters het meest relevant zijn om tot goed passende gebruikersgroepen te komen. Wij kennen alle standaardmodellen, en gebruiken ze ook. Maar vrijwel nooit 1-op-1. Activiteitenpatronen en mobiliteit zijn vaak relevant. Maar steeds vaker gaat het om een juiste mix van enerzijds de behoefte aan interactie en samenwerking en anderzijds de behoefte aan concentratie, een eigen identiteit en privacy.


Alle expertises